Skontaktuj się ze mną

To zaszczyt i szczęście móc spotkać na swej drodze ludzi,
których postawa i życiowe wybory pozwalają dostrzec dobro w każdym napotkanym człowieku…

"Zawsze były dla mnie ważne
działania na rzecz upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego"

"Praca w samorządzie to służba"


Lata, które minęły od pierwszych demokratycznych wyborów i wejścia Polski do Unii Europejskiej to dla Wielkopolski  czas budowania demokratycznego państwa i dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział.  Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu  i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie.

 

   


Od 2006 roku aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów.

Jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) biorę udział w tworzeniu unijnej polityki rozwoju regionalnego i wyrównywania szans rozwoju. Komisja opracowuje zalecenia polityczne i uczestniczy w opracowywaniu prawodawstwa wspólnotowego. 

Kiedyś wędrowałem z plecakiem po polskich górach, pokonywałem długie trasy rowerem. Obecnie wakacje spędzam za kółkiem, starannie omijając utarte ścieżki, zatłoczone lotniska i wytyczając własne szlaki w całej Europie.

Dużą przyjemność sprawia mi fotografowanie architektury.