Skontaktuj się ze mną

"Praca w samorządzie,
z którym związany jestem od 23 lat, to służba…"

To zaszczyt i szczęście móc spotkać na swej drodze ludzi,
których postawa i życiowe wybory pozwalają dostrzec dobro w każdym napotkanym człowieku…

Zawsze bardzo ważne dla mnie było i jest
budowanie tożsamości historycznej Wielkopolski

Unia potrzebuje samorządów, a samorządy potrzebują Unii...

Dożynkowy chleb
to symbol wspólnoty, dzięki której powstaje i która decyduje o jego sprawiedliwym podziale

Bruksela 2014
posiedzenie komisji COTER - REGI


W 2014 roku minęło 25 lat od pierwszych demokratycznych wyborów, 10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej.  Dla Wielkopolski    to  czas budowania demokratycznego państwa i dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu  i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie.    


Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów.

Jako przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) biorę udział w tworzeniu unijnej polityki rozwoju regionalnego i wyrównywania szans rozwoju. Komisja opracowuje zalecenia polityczne i uczestniczy w opracowywaniu prawodawstwa wspólnotowego. 

Kiedyś wędrowałem z plecakiem po polskich górach, pokonywałem długie trasy rowerem. Obecnie wakacje spędzam za kółkiem, starannie omijając utarte ścieżki, zatłoczone lotniska i wytyczając własne szlaki w całej Europie.

Dużą przyjemność sprawia mi fotografowanie architektury.