Skontaktuj się ze mną

Aktualności

10,4 mln zł unijnego wsparcia na pielęgnację dziedzictwa kulturowego w Gołańczy

„Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” oraz „Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy” to tytuły projektów realizowanych w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Umowy na dofinansowanie przedsięwzięć środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisałem 2 listopada br.

Nowa-Mostowa

Nowa Mostowa!

Nowa elewacja, docieplone ściany, wymienione okna, drzwi i ogrzewanie. Budynek Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6, placówki Samorządu Województwa Wielkopolskiego został kompleksowo zmodernizowany. Prace o wartości ponad 25,5 mln zł w całości zostały sfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Warto podkreślić, że nowoczesne systemy grzewcze i docieplenie budynku znacząco zmniejszą koszty związane z ogrzewaniem, ale też ograniczą emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery

Pamiec-o-Zasluzonych-Wielkopolanach

Pamięć o Zasłużonych Wielkopolanach

Dziś złożyłem wiązanki kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz na grobach generała Stanisława Taczaka i pułkownika Włodzimierza Gedymina, które znajdują się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Chwila zadumy, w tych właśnie miejscach jest nam w tym czasie szczególnie potrzebna.

Stypendia sportowe przyznane!

Pomimo kryzysu wywołanego epidemią, która od marca dotknęła niemal wszystkie obszary działalności człowieka, uznaliśmy za zasadne utrzymanie wsparcia sportowców na dotychczasowym poziomie. Mimo, iż zmianie uległ termin większości zawodów, łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi, a część z nich została odwołana, żywimy głęboką nadzieję, że w tym trudnym czasie naszym sportowcom nie zabraknie motywacji do dalszej pracy, której efekty będziemy podziwiać w kolejnych latach startów. Utalentowani sportowcy, reprezentujący kluby sportowe z całej Wielkopolski otrzymają stypendia sportowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zabytkowa-kaplica-rodziny-Lange-w-Rybnie-Wielkim-zostanie-odrestaurowana-przy-unijnym-wsparciu

Zabytkowa kaplica rodziny Lange w Rybnie Wielkim zostanie odrestaurowana przy unijnym wsparciu

Odwiedziłem dziś gminę Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim, gdzie podpisałem z Wójtem Tadeuszem Bąkowskim umowę na dofinansowanie unijne renowacji zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim. Koszty prac oszacowano na blisko pół miliona złotych. Przyznaliśmy na ich realizację 440 tys. złz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.Warto takie lokalne perełki eksponować i o nie zadbać, bo jest to cenny wkład w kulturę rodzinną i europejską. To jest właśnie kierunek, który jest w Unii Europejskiej zauważany i doceniany i na to przeznaczamy fundusze unijne, którymi dysponujemy.

Szatnia-na-medal-w-Biedrusku

Szatnia na medal w Biedrusku

„Szatnia na medal - remont szatni przy hali sportowej dla Zespołu Szkół w Biedrusku” to zadanie realizowane przez Gminę Suchy Las w ramach autorskiego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”. Umowę w sprawie dofinansowania kwotą blisko 37 tys. wartego ponad 73 tys. zł projektu podpisałem 19 października 2020 roku.

Gmina-Kleszczewo-z-dofinansowaniem-unijnym-z-WRPO-2014-na-rewitalizacje-miejscowosci-Komorniki-i-Nagradowice

Gmina Kleszczewo z dofinansowaniem unijnym z WRPO 2014+ na rewitalizację miejscowości Komorniki i Nagradowice

Dziś podpisałem z Wójtem Gminy Kleszczewa Bogdanem Kemnitzem umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją przestrzeni na terenie miejscowości Komorniki i Nagradowice. To bardzo ciekawy projekt, który z pewnością zmieni jakość życia mieszkańców gminy Kleszczewo. Taki właśnie cel przyświeca projektom rewitalizacyjnym w regionie, które dofinansowujemy w ramach konkursu unijnego „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Dofinansowanie-inwestycji-w-obszarze-dziedzictwa-kulturowego-regionu-jest-obiektem-naszej-szczegolnej-troski

Dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski

Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy w ramach naszego programu regionalnego (WRPO 2014+) na przebudowę i rozbudowę Domu Włodarza w Luboniu, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną. 5 października podpisałem z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie tej inwestycji kwotą 1,6 mln zł.

81-rocznica-powstania-Polskiego-Panstwa-Podziemnego

81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Jak co roku, 27 września przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu – po raz pierwszy w kameralnej formule, bez licznego udziału Wielkopolan – w imieniu ich i własnym oddałem hołd tym, którzy podczas wojny i okupacji poświęcili życie i siły walce o przetrwanie Ojczyzny.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.