Skontaktuj się ze mną

Dobra współpraca samorządów Poznania i jego obszaru funkcjonalnego z udziałem WRPO 2014+

Dobra-wspolpraca-samorzadow-Poznania-i-jego-obszaru-funkcjonalnego-z-udzialem-WRPO-2014

2017-10-02

29 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) projektów wpisujących się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania). Inwestycje, które będą realizowane przez Miasto Poznań, Luboń, Gminę Tarnowo Podgórne, Miasto Puszczykowo, Gminę Oborniki, Swarzędz i Suchy Las dotyczą dwóch obszarów interwencji – transportu miejskiego i tzw. niskiej emisji oraz dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu udział wzięli włodarze miast i gmin - beneficjentów.

„Mamy największą alokację środków w ramach ZIT – ów wśród wszystkich krajów UE” – zaznaczył Marszałek Woźniak. „To zupełnie nowe narzędzie w obecnej perspektywie finansowej, które jest silnym bodźcem do współpracy samorządów. Choć na początku jego realizacji mieliśmy obawy, czy beneficjenci poradzą sobie i wykorzystają nowe możliwości, które dają ZIT-y, okazało się, że jest to dobry, aczkolwiek wymagający wielu kompromisów model partnerstwa. Wszystko wskazuje na to, że zmierzamy do szczęśliwego końca i śmiało możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy pozytywnym poligonem doświadczalnym”. Warto podkreślić, że łączna kwota projektów, na których realizację Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 57 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi prawie 80 mln zł. „To owoc naszego członkostwa w UE. Dlatego mocno staramy się o dobry unijny budżet po 2020 roku, szczególnie na politykę spójności. Przyszły rok będzie nie tylko rokiem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również rokiem zabiegania o jej przyszłość ” – podkreślił Marszałek, który przygotowuje opinię do dokumentu Komisji Europejskiej na temat przyszłości unijnych finansów.

Inwestycje związane z transportem publicznym wsparte zostaną kwotą 50 mln zł, natomiast projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego ponad 7 mln zł. Beneficjenci podkreślali, że ten finansowy wkład unijny jest jednym z największych w historii i pozwoli zrealizować duże i niezwykle ważne dla rozwoju miast i gmin inwestycje.
Projekty transportowe obejmują kompleksowe działania związane z mobilnością miejską i usprawniające korzystanie z publicznego transportu zbiorowego. Zakładają one m.in. zakup nowoczesnego taboru, budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych integrujących trzy różne formy transportu - auto, rower i autobus, budowę systemu parkingów Park&Ride, Kiss&Ride i Bike&Ride oraz ścieżek pieszo – rowerowych. Dotyczy to Poznania, Tarnowa Podgórnego, Lubonia i Obornik. Miasto Poznań zrealizuje dwa projekty, w tym jeden wybrany w ramach procedury pozakonkursowej. Pierwszy dotyczy budowy systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu, natomiast w ramach projektu pozakonkursowego powstanie ciąg rowerowo-pieszy Wartostrada po obu stronach rzeki Warty w Poznaniu, od Mostu Lecha na północy do Mostu Przemysła na południu.

Nadrzędnym celem projektów realizowanych w obszarze „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan. Gmina Suchy Las wykona prace adaptacyjne wraz z niezbędną rozbudową historycznego budynku znajdującego się w Chludowie na rzecz stworzenia w nim ośrodka kultury, Miasto Puszczykowo zrealizuje projekt dotyczący odrestaurowania zabytkowej willi „Mimoza”. Zmodernizowany obiekt zostanie wykorzystany dla zwiększenia oferty społeczno-kulturalnej na terenie Miasta Puszczykowa i całej Aglomeracji Poznańskiej. Gmina Swarzędz podejmie przebudowę oraz działania rewitalizacyjne budynku dawnej remizy strażackiej na cele instytucji kultury – Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 188 mln zł. Natomiast w ramach Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 34 mln zł.
Więcej informacji na temat Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF” oraz Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

 

fot. UMWW

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.