Skontaktuj się ze mną

Główny negocjator UE ws. Brexitu Michel Barnier gościem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

2017-03-27

Brexit oraz stanowisko Unii Europejskiej w zbliżających się negocjacjach były jednym z głównych tematów sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (22-23 marca), w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Z europejskimi samorządowcami spotkał się Michel Barnier, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią. „Najpierw obywatel” będzie głównym priorytetem od samego początku negocjacji – podkreślił Barnier w swoim wystąpieniu.

Aby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się w sposób uporządkowany, a negocjacje zakończyły się sukcesem trzeba spełnić kilka warunków – mówił podczas sesji Barnier. Te warunki to jedność 27 krajów członkowskich, idąca w parze z przejrzystością i debatą publiczną, zniesienie niepewności, którą wywołała decyzja o Brexicie, oraz zbudowanie nowych stosunków z Wielką Brytanią. Gwarancje praw Europejczyków, będą od początku negocjacji stanowiły główny priorytet dla Unii Europejskiej. Będą musiały opierać się one na zasadach wzajemności, trwałości i braku dyskryminacji. UE będzie również oczekiwała wywiązania się Wielkiej Brytanii z wszelkich zobowiązań podjętych w trakcie jej funkcjonowania w ramach Wspólnoty, również tych finansowanych.
W ten poniedziałek rząd Wielkiej Brytanii zadecydował, że 29 marca Premier Theresa May uruchomi artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej, oznaczający oficjalne rozpoczęcie procesu negocjacji. Cały proces powinien zakończyć się w ciągu dwóch lat. Stanowisko negocjacyjne UE zostanie opracowane przez grupę, w skład której wchodzić będą szefowie 27 państw członkowskich, Przewodniczący Rady Donald Tusk oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Równocześnie z negocjacjami ws. Brexitu, UE będzie prowadziła rozmowy dotyczące ułożenia stosunków z Wielką Brytanią po 2019 r. już jako z krajem trzecim. Ważnym elementem tych rozmów będzie porozumienie o wolnej wymianie handlowej (podobnych porozumień UE ma obecnie podpisanych około 60 m.in. z Kanadą czy Koreą Południową), które powinno być ambitne w obszarze handlu, ale również spraw społecznych, fiskalnych, ekologicznych czy ochrony konsumentów – jak zaznaczył Michel Barnier. Zobowiązał się on również, że w negocjacjach z rządem Wielkiej Brytanii, przedstawiciele unijni będą stanowczy, przyjaźni, ale nigdy nie będą naiwni.
W trakcie sesji plenarnej z członkami Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się także Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, Christos Stylianides, komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy uczestniczyli w debacie „Rozważania nad Europą”.

W ramach spotkań przygotowujących do sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak, przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji. Członkowie wzięli udział w dyskusji z prof. Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz dr Katarzyną Tarnawską, Dyrektorem Biura Promocji Nauki „PolSCA” (placówka Polskiej Akademii Nauk). Była ona poświęcona kwestii potrzeb i wyzwań stojących przed polską nauką w kontekście wykorzystywania programów unijnych zwłaszcza Horyzontu 2020. W trakcie dyskusji podkreślono, iż ważne jest tworzenie złotego trójkąta tj. partnerstwa między samorządami, światem akademickim i przedsiębiorstwami. Konieczne jest także poprawienie komunikacji między tymi podmiotami i wspólne zarządzanie, które może zwiększyć udział Polski w wykorzystaniu środków z programu Horyzont 2020. Temat debaty stanowił merytoryczne przygotowanie delegacji do prac nad opinią Europejskiego Komitetu Regionów „Wymiar lokalny i regionalny programu „Horyzont 2020” oraz nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji”, które rozpoczną się w komisji SEDEC pod koniec marca.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęć: Europejski Komitet Regionów; Biuro Wielkopolski w Brukseli

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.