Skontaktuj się ze mną

Gminne inwestycje z obszaru gospodarki wodno – ściekowej na palecie interwencji unijnej z WRPO 2014+

Gminne-inwestycje-z-obszaru-gospodarki-wodno-sciekowej-na-palecie-interwencji-unijnej-z-WRPO-2014

2017-06-12

9 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów, dotyczące inwestycji z obszaru gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin Krzywiń, Odolanów, Czempiń, Ryczywół i Zduny. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Grzegorz Finke – Prezes Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego, Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Maciej Kozłowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole oraz Tomasz Chudy – Burmistrz Zdun.

„W trakcie negocjacji dotyczących kształtu WRPO na lata 2014-2020 musieliśmy się mocno upominać, aby gospodarka wodno – ściekowa znalazła się w ramach interwencji unijnej. Mamy wciąż zapóźnienia w tym obszarze i wiele problemów do rozwiązania.Podpisywane dziś umowy dotyczą projektów budowy, rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i realizowane będą w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. Ich celem jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Województwa Wielkopolskiego. To bardzo ważne inwestycje dla społeczności lokalnej. Łączna wartość projektów wynosi blisko 92 mln zł, w tym wysokość środków przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z WRPO 2014+ to 48 mln zł. W ramach zaplanowanych inwestycji powstanie blisko 50 km kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta 29 tys. osób. W sumie rozdysponowaliśmy już 104 mln zł z 200 mln zł, które przeznaczyliśmy na ten obszar” – powiedział Marszałek. Podkreślił również, że dzisiejsza reprezentacja gmin pokazuje, że interwencje w ramach WRPO 2014+ nie koncentrują się w centralnej części regionu i dotyczą różnych części Wielkopolski. „Pokazujemy całą paletę interwencji unijnej. Mamy wciąż jako region ambicje na lidera wykorzystania środków unijnych – i to nam się udaje” - dodał Marszałek Woźniak.

Beneficjenci zgodnie podkreślali, że uporządkowanie gospodarki ściekowej jest dziś priorytetem wielu gmin, a budżety samorządów bez wsparcia unijnego nie udźwignęłyby takich inwestycji. Ich realizacja nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, to także atut i zachęta dla przyszłych inwestorów.

Projekt gminy Krzywiń obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń. Z kolei Odolanowski Zakład Komunalny zrealizuje inwestycję w miejscowości Uciechów (gmina Odolanów), gdzie powstanie system kanalizacji sanitarnej i stacja podciśnieniowa wraz z tłocznią ścieków. Gmina Czempiń zrealizuje projekt dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo. Pozyskane w ramach WRPO 2014+ dofinansowanie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole planuje przeznaczyć na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach. Inwestycja gminy Zduny obejmuje natomiast budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację urządzenia stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Zdunach.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

 

fot. UMWW

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.