Skontaktuj się ze mną

Kolejne miliony z WRPO 2014+ na kulturę, edukację i zdrowie

2017-12-20

19 grudnia 2017 roku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) projektów związanych z inwestycjami w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, rozwojem infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ZIT dla AKO). Beneficjentami wsparcia są Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów w Kaliszu oraz Powiat Ostrowski.

Łączna kwota inwestycji, na których realizację Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad blisko 25 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi ponad 32 mln zł.

Więcej informacji o dofinansowanych projektach pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru oo. Franciszkanów w Kaliszu”, „Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z wyposażeniem” oraz „ Roboty budowlane wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń - Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń i Oddziału AiIT dla Dzieci ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim” oraz znajdą Państwo w załącznikach.

Informacje na temat Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ZIT dla AKO można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.