Skontaktuj się ze mną

Lekcja historii o Okrągłym Stole w siedzibie Urzędu

Lekcja-historii-o-Okraglym-Stole-w-siedzibie-Urzedu

2019-06-11

To było ważne spotkanie! Zaprosiłem do Urzędu Marszałkowskiego młodych ludzi, by w ramach lekcji historii spotkali się z bohaterami walki o naszą wolność sprzed 30 laty.

To było ważne spotkanie!
Zaprosiłem do Urzędu Marszałkowskiego młodych ludzi, by w ramach lekcji historii spotkali się z bohaterami walki o naszą wolność sprzed 30 laty.
Wcześniej takie lekcje historii odbywały się w wielu miejscach w Wielkopolsce. 
W krótkim przywitaniu wspomniałem o tym, że wybory 4 czerwca 1989 roku rozpoczęły historię demokratycznej Polski. Przekonywałem, żehistorię warto znać, bo jest punktem odniesienia dla naszych dzisiejszych postaw i działań. To nasze spotkanie było spotkaniem z ludźmi, którzy mieli odwagę rozpocząć historię Polski, która stała się częścią wolnej Europy. Warto było o tę wolność walczyć i oby trwała jak najdłużej!.
W 2019 r. obchodzimy trzydziestą rocznicę obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Aby uczcić te wydarzenia Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował szereg prelekcji pod tytułem "Czy polityka (i historia) może być racjonalna ?". Odbyły się one m.in. w Pile, Lesznie, Kaliszu, Koninie, Kościanie, Czarnkowie, Żychlinie i Chodzieży. Przeprowadził je znany i ceniony historyk na stałe związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Waldemar Łazuga. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży licealnej, która włączyła się w żywe dyskusje na temat najnowszej historii polski i wpływu sukcesu roku 1989 na dzisiejsze miejsce Polski w Europie i świecie.
Ważnym elementem projektu jest zrealizowany specjalnie na tę okazję film, którego twórcą jest Jacek Kubiak. Ten piętnastominutowy obraz to rodzaj dokumentalnej relacji z wyborów 4 czerwca 1989 r., zawierającej refleksje uczestników tamtych wydarzeń, opartej głównie na materiałach archiwalnych, tj. ówczesnych produkcjach Wytwórni Filmów Dokumentalnych oraz Polskiej Kroniki Filmowej. Wykorzystane w nim także zasoby Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz TVP 3 Poznań. W filmie zobaczyliśmy m.in. Leonarda Szymańskiego, kandydata na Posła z Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Poznaniu oraz Macieja Musiała, szefa sztabu wyborczego Solidarności w Poznaniu.
Konferencję poprowadził prof. Waldemar Łazuga, a panelistami byli ważni świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 30 lat: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta premier RP, Anna Potok, zasłużona działaczka I Solidarności, więźniarka i aktywna działaczka Komitetów Obywatelskich w czerwcu 1989 r., Maciej Musiał kierujący Komitetami Obywatelskimi w Wielkopolsce i Leonard Szymański, legenda poznańskiej Solidarności. Szczególnymi adresatami konferencji są nauczyciele historii i WOS z wielkopolskich szkół oraz młodzież z poznańskich liceów. Konferencja była transmitowana w internecie, włączając w wydarzenie społeczności szkół biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 
 
To było ważne spotkanie!
Zaprosiłem do Urzędu Marszałkowskiego młodych ludzi, by w ramach lekcji historii spotkali się z bohaterami walki o naszą wolność sprzed 30 laty.
Wcześniej takie lekcje historii odbywały się w wielu miejscach w Wielkopolsce. 
W krótkim przywitaniu wspomniałem o tym, że wybory 4 czerwca 1989 roku rozpoczęły historię demokratycznej Polski. Przekonywałem, żehistorię warto znać, bo jest punktem odniesienia dla naszych dzisiejszych postaw i działań. To nasze spotkanie było spotkaniem z ludźmi, którzy mieli odwagę rozpocząć historię Polski, która stała się częścią wolnej Europy. Warto było o tę wolność walczyć i oby trwała jak najdłużej!.
W 2019 r. obchodzimy trzydziestą rocznicę obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Aby uczcić te wydarzenia Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował szereg prelekcji pod tytułem "Czy polityka (i historia) może być racjonalna ?". Odbyły się one m.in. w Pile, Lesznie, Kaliszu, Koninie, Kościanie, Czarnkowie, Żychlinie i Chodzieży. Przeprowadził je znany i ceniony historyk na stałe związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Waldemar Łazuga. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży licealnej, która włączyła się w żywe dyskusje na temat najnowszej historii polski i wpływu sukcesu roku 1989 na dzisiejsze miejsce Polski w Europie i świecie.
Ważnym elementem projektu jest zrealizowany specjalnie na tę okazję film, którego twórcą jest Jacek Kubiak. Ten piętnastominutowy obraz to rodzaj dokumentalnej relacji z wyborów 4 czerwca 1989 r., zawierającej refleksje uczestników tamtych wydarzeń, opartej głównie na materiałach archiwalnych, tj. ówczesnych produkcjach Wytwórni Filmów Dokumentalnych oraz Polskiej Kroniki Filmowej. Wykorzystane w nim także zasoby Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz TVP 3 Poznań. W filmie zobaczyliśmy m.in. Leonarda Szymańskiego, kandydata na Posła z Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Poznaniu oraz Macieja Musiała, szefa sztabu wyborczego Solidarności w Poznaniu.
Konferencję poprowadził prof. Waldemar Łazuga, a panelistami byli ważni świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 30 lat: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta premier RP, Anna Potok, zasłużona działaczka I Solidarności, więźniarka i aktywna działaczka Komitetów Obywatelskich w czerwcu 1989 r., Maciej Musiał kierujący Komitetami Obywatelskimi w Wielkopolsce i Leonard Szymański, legenda poznańskiej Solidarności. Szczególnymi adresatami konferencji są nauczyciele historii i WOS z wielkopolskich szkół oraz młodzież z poznańskich liceów. Konferencja była transmitowana w internecie, włączając w wydarzenie społeczności szkół biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 
To było ważne spotkanie!
Zaprosiłem do Urzędu Marszałkowskiego młodych ludzi, by w ramach lekcji historii spotkali się z bohaterami walki o naszą wolność sprzed 30 laty.
Wcześniej takie lekcje historii odbywały się w wielu miejscach w Wielkopolsce. 
W krótkim przywitaniu wspomniałem o tym, że wybory 4 czerwca 1989 roku rozpoczęły historię demokratycznej Polski. Przekonywałem, żehistorię warto znać, bo jest punktem odniesienia dla naszych dzisiejszych postaw i działań. To nasze spotkanie było spotkaniem z ludźmi, którzy mieli odwagę rozpocząć historię Polski, która stała się częścią wolnej Europy. Warto było o tę wolność walczyć i oby trwała jak najdłużej!.
W 2019 r. obchodzimy trzydziestą rocznicę obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Aby uczcić te wydarzenia Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował szereg prelekcji pod tytułem "Czy polityka (i historia) może być racjonalna ?". Odbyły się one m.in. w Pile, Lesznie, Kaliszu, Koninie, Kościanie, Czarnkowie, Żychlinie i Chodzieży. Przeprowadził je znany i ceniony historyk na stałe związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Waldemar Łazuga. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży licealnej, która włączyła się w żywe dyskusje na temat najnowszej historii polski i wpływu sukcesu roku 1989 na dzisiejsze miejsce Polski w Europie i świecie.
Ważnym elementem projektu jest zrealizowany specjalnie na tę okazję film, którego twórcą jest Jacek Kubiak. Ten piętnastominutowy obraz to rodzaj dokumentalnej relacji z wyborów 4 czerwca 1989 r., zawierającej refleksje uczestników tamtych wydarzeń, opartej głównie na materiałach archiwalnych, tj. ówczesnych produkcjach Wytwórni Filmów Dokumentalnych oraz Polskiej Kroniki Filmowej. Wykorzystane w nim także zasoby Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz TVP 3 Poznań. W filmie zobaczyliśmy m.in. Leonarda Szymańskiego, kandydata na Posła z Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Poznaniu oraz Macieja Musiała, szefa sztabu wyborczego Solidarności w Poznaniu.
Konferencję poprowadził prof. Waldemar Łazuga, a panelistami byli ważni świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 30 lat: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta premier RP, Anna Potok, zasłużona działaczka I Solidarności, więźniarka i aktywna działaczka Komitetów Obywatelskich w czerwcu 1989 r., Maciej Musiał kierujący Komitetami Obywatelskimi w Wielkopolsce i Leonard Szymański, legenda poznańskiej Solidarności. Szczególnymi adresatami konferencji są nauczyciele historii i WOS z wielkopolskich szkół oraz młodzież z poznańskich liceów. Konferencja była transmitowana w internecie, włączając w wydarzenie społeczności szkół biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 
 

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.