Skontaktuj się ze mną

Marszałek do samorządowców: Trzeba walczyć o samorząd!

Marszalek-do-samorzadowcow-Trzeba-walczyc-o-samorzad

2017-04-04

Wielkopolscy samorządowcy spotkali się 3 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na Wielkopolskim Kongresie Samorządowym pn. „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wypełniła je dyskusja i ocena wpływu na społeczności lokalne zapowiadanych przez Rząd RP kierunków reform samorządowych, w tym zmian w ordynacji wyborczej.

Marszałek Marek Woźniak rozpoczął Kongres od słów: „Nigdy w ciągu tych 27 lat, gdy jestem samorządowcem, nie byłem radykałem. Nie byłem, bo nie było takiego zagrożenia dla funkcjonowania samorządów jak dziś”. 
Marszałek przywitał zgromadzonych samorządowców z całego regionu i gości, wyróżniając przy tej okazji: profesor Teresę Rabską (na załączonym zdjęciu), którą nazwał mamą samorządu terytorialnego w Polsce i Wielkopolsce, a także posła Rafała Grupińskiego i Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania.

„Dziś centralizacja jest faktem. Samorząd ma być wyłącznie narzędziem w rękach władzy centralnej, a nie podmiotem samodzielnie kształtującym przyszłość wspólnoty. Ograniczanie kolejnych kompetencji samorządu wojewódzkiego to początek”, mówił Woźniak, wymieniając przy tej okazji instytucje dedykowane doradztwu rolniczemu czy melioracji, a także ochronie środowiska w regionach. Wspomniał o zaanektowaniu funduszy na rozwój bazy sportowej oraz niepewnej sytuacji w sferze zdrowia na szczeblu wojewódzkim. „Model państwa silnie scentralizowanego nie będzie uwzględniał samorządów. Nie możemy akceptować tak brutalnej ingerencji rządzącej większości w prawa obywatelskie licznej grupy doświadczonych samorządowców lokalnych wyłącznie dla celów politycznych – dla zwiększenia szans wyborczych swoich kandydatów”. W dalszej części swojego wystąpienia wspomniał o tym, że polskie władze zmierzają ku temu, by wyprowadzić nasz kraj z Unii Europejskiej. Przestrzegał, że jeśli tak się stanie, zostaniemy sami – bezbronni wobec silniejszych sąsiadów. Marszałek zakończył apelem: „Walczmy o samorząd, o niezależne sądownictwo i członkostwo w UE. Demonstrujmy swoje niezadowolenie i brak akceptacji wobec działań rządu, byśmy nie mieli potem wyrzutów sumienia i nie okazali się mądrzy po szkodzie”.

Samorządowcy muszą mówić jednym głosem, który musi być słyszalny – podsumowali dyskusję uczestnicy spotkania, które zakończyło się przyjęciem przez aklamację Stanowiska Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego wobec proponowanych zmian ustrojowych w samorządzie lokalnym. Treść stanowiska znajdą Państwo w załączniku.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.