Skontaktuj się ze mną

Marszałek podsumowuje WRPO 2007-2013: Inwestowaliśmy w solidne fundamenty rozwoju

Marszalek-podsumowuje-WRPO-2007-2013-Inwestowalismy-w-solidne-fundamenty-rozwoju

2017-03-29

28 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego podsumowujące realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (WRPO). Dzięki dotacji z tego Programu możliwe było zrealizowanie 2500 projektów na kwotę 1,3 mld euro, co przełożyło się na wartość 10 mld zł.

„Wydaliśmy 100% alokacji” – podkreślił Marszałek Marek Woźniak. „Najbardziej cieszą nas osiągnięte wskaźniki ekonomiczne, które obiektywnie pokazują jak duże znaczenie dla rozwoju naszego regionu miał unijny budżet na lata 2007-2013. Wielkopolska przekroczyła już 75% PKB per capita UE 27 (tj. bez Wielkiej Brytanii). Wskaźnik bezrobocia, który dobrze zainwestowane w minionej perspektywie fundusze unijne realnie obniżyły o 4,2 %. Utworzonych lub zachowanych zostało 22,5 tys. miejsc pracy” - wskazał Marszałek. „Naszym celem był wzrost konkurencyjności regionu i wzrost zatrudnienia. Dlatego inwestowaliśmy w fundamenty rozwoju – infrastrukturę gospodarczą, transportową, edukacyjną i kulturalną. Dzisiaj Wielkopolska jest jednym z liderów gospodarczych kraju” – podsumował Marszałek.


Warto podkreślić, że Województwo Wielkopolskie przoduje także w wykorzystywaniu zwrotnych instrumentów finansowych JEREMIE i JESSICA. W ramach inicjatywy JEREMIE podpisano ponad 9800 umów z przedsiębiorcami, co dało łączne wsparcie w postaci kredytów i pożyczek o wartości blisko 1,3 mld zł.
Do najważniejszych i największych projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013 należą: zakup taboru kolejowego (22 nowe pociągi ELF) dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo. Wybudowano lub przebudowano ponad 950 km dróg i blisko 700 km kanalizacji sanitarnej. Zakupiono 230 jednostek komunikacji miejskiej. W Wielkopolsce powstało ponad 830 km szlaków turystycznych.
Należy dodać, że Wielkopolska była jednym z liderów w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w minionej perspektywie unijnej, za co zostaliśmy nagrodzeni dodatkową pulą pieniędzy w wysokości prawie 260 mln zł w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania.


Komitet Monitorujący WRPO jest ciałem doradczo – opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej tym programem. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, badanie postępu w zakresie osiągania celów programu czy analizowanie rezultatów realizacji programu.

 

fot. UMWW

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.