Skontaktuj się ze mną

Możliwość wsparcia dla poszkodowanych samorządów

2017-08-23

OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA MARKA WOŹNIAKA ws. GOTOWOŚCI UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO POSZKODOWANYM SAMORZĄDOM WIELKOPOLSKIM W WYNIKU NAWAŁNIC

Samorząd województwa, zgodnie z obowiązującym prawem, może udzielać wsparcia samorządom gmin i powiatów w formie pomocy budżet – budżet, na realizację zadań publicznych. Nie obejmuje to, niestety, możliwości pomocy mieszkańcom i podmiotom prywatnym. Podobnie jak w latach ubiegłych możliwa jest za to pomoc na remonty i odtworzenie zniszczonych obiektów publicznych. Takiej dotacji udzieliliśmy choćby na odbudowę drogi w Jankowie Przygodzkim pod Ostrowem, po wybuchu gazu. 

Oczekuję, tak jak zawsze w takich okolicznościach, wniosków od gmin i powiatów ws. udzielenia pomocy na odbudowę zniszczonych obiektów publicznych, z podaniem potrzebnej kwoty. Stosownie do zgłoszonych wniosków, pomoc finansowa zostanie udzielona z rezerwy ogólnej budżetu województwa.
Z dotychczasowego naszego doświadczenia wynika, że najbardziej efektywną jest forma refundacji poniesionych kosztów. Z mojej rekomendacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawnioskuje do Sejmiku z propozycją wprowadzenia zmian w budżecie, w stosownym czasie. Dziś wiemy, że z takim wnioskiem o wsparcie wystąpi miasto Gniezno, z którym jestem w stałym kontakcie.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.