Skontaktuj się ze mną

Nagrody i stypendia dla najlepszych w dziedzinie kultury

Nagrody-i-stypendia-dla-najlepszych-w-dziedzinie-kultury

2021-03-26

Mogę już Państwu przedstawić nazwiska laureatów przyznawanej od 2005 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2020 r. oraz stypendystów w dziedzinie kultury na 2021 r. Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzyma 10 osób, a stypendia – 37.

Wielkopolska kultura to nie tylko Poznań, ale też mniejsze ośrodki. Działają tam ludzie ogromnej pasji i wielu talentów, potrafiący stworzyć coś niezwykłego. Właśnie takie osoby chcemy dostrzegać i wspomóc. Nagradzamy osoby, które przyczyniają się do rozwoju naszej kultury, często mając bardzo znaczące dokonania, zarówno jako artyści, jak i animatorzy. Proponują nam interesujące i różnorodne pomysły na projekty w zakresie wielu dziedzin kultury. Dlatego nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznajemy już  od 2005 r. Stanowią one ważną formę mecenatu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz promocji najciekawszych działań kulturalnych w regionie. Dla laureatów nagrody przeznaczamy po 13 tys. złotych, a pula na stypendia wynosi 267,6 tys. złotych.
Kim są laureaci naród? To osoby uznane przez kapitułę za szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz kultury w regionie i jego promocję. Wśród nich są artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, animatorzy kultury, przedsiębiorcy, których działalność nastawiona jest na kulturę, oraz osoby z wieloletnim stażem działań na rzecz rozwoju kultury w regionie. Pozwolę sobie przypomnieć Panstwu, że dotychczasowymi laureatami nagród byli mm.in. Krystyna Feldman, Lech Raczak, Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Hanna Banaszak, Hanna Kočka-Krenz, Ewa Łowżył, a także Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.
 
Z kolei nasze stypendia stabowią formą pomocy materialnej, przyznawanej na realizację projektów kulturalnych. Ich beneficjentami są zarówno osoby mniej doświadczone, jak i profesjonaliści. Zostają nimi twórcy, animatorzy i popularyzatorzy kultury, opiekunowie zabytków, osoby utrwalające tradycję regionu. Efektami działań wspartych w ramach programu stypendialnego są tomy poezji, płyty z muzyką rozrywkową i poważną, ale też działania niestandardowe, np. inwentaryzacja cmentarza żydowskiego czy nakręcenie teledysku. W ramach realizacji projektów stypendialnych odbywają się również wystawy fotografii i malarstwa. W gronie dotychczasowych stypendystów znaleźli się między innymi: Filip Springer, Jacek Kortus, Łukasz Kuropaczewski, Szczepan Kopyt czy Joanna Jodełka.
 
Jak zapowiedziałem, lista tegorocznych laureatów i stypendystów znajdziecie Państwo w załączniku.
A to zdjęcie jest  z 2018 r., kiedy wręczałem nagrodę prof. Piotrowi Śliwińskiemu z UAM.
 
Fot. Mariusz Forecki

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.