Skontaktuj się ze mną

Niedługo oferta usług społecznych i medycznych z myślą o poznańskich seniorach znacznie się wzbogaci

Niedlugo-oferta-uslug-spolecznych-i-medycznych-z-mysla-o-poznanskich-seniorach-znacznie-sie-wzbogaci

2019-10-31

A to za sprawą naszego wsparcia finansowego z puli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 dla projektu, który ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Tych usług, skrojonych na miarę, naprawdę potrzeba, ponieważ osób starszych wciąż przybywa.

A jak wiemy, zaawansowanemu wiekowi często towarzyszą problemy ze zdrowiem czy mniejsza samodzielność.

Dlatego tak ważne było wsparcie naszymi środkami UE działań zaproponowanych przez Stowarzyszenie Medycyna Polska wraz partnerami, polegających na systemowym udzielaniu starszym pacjentom, często z niepełnosprawnością, pomocy w ich domach. To nie tylko odciążenie dla szpitali, to także sposób na aktywizowanie osób niesamodzielnych.

Wierzę, że zapewnienie godnego życia osobom starszym we własnym środowisku znacząco poprawi jakość ich funkcjonowania.

Projekt składa się z sześciu części, wśród których znajdziemy m.in. ofertę z zakresu teleopieki czy usługi asystenckie.

Zmiany na lepsze ma odczuć grupa przeszło 1.7 tysiąca poznanianek i poznaniaków.

Kosztować to będzie prawie 18 mln zł, ale to dobrze zainwestowane pieniądze.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.