Skontaktuj się ze mną

Nowa Mostowa!

Nowa-Mostowa

2020-11-02

Nowa elewacja, docieplone ściany, wymienione okna, drzwi i ogrzewanie. Budynek Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6, placówki Samorządu Województwa Wielkopolskiego został kompleksowo zmodernizowany. Prace o wartości ponad 25,5 mln zł w całości zostały sfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Warto podkreślić, że nowoczesne systemy grzewcze i docieplenie budynku znacząco zmniejszą koszty związane z ogrzewaniem, ale też ograniczą emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery

Przebudowa budynku nie wiązała się ze zmianą charakteru prowadzonej tam działalności. Powstał stabilny i nowoczesny ośrodek edukacyjny dla wszystkich mieszkańców regionu, dający równe szanse dostępu do edukacji zawodowej przyszłych klientów rynku pracy, niezależnie od kategorii wiekowej. Placówka służyć będzie rozwojowi aspiracji zawodowych oraz dążeniu do uzyskiwania kwalifikacji przez następne pokolenia. Szkoła w całej, ponad 100 - letniej działalności miała i cały czas ma znaczący udział w rozwoju szkolnictwa medycznego.

Obecnie w skład Centrum wchodzą: Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.