Skontaktuj się ze mną

Pamięć o Zasłużonych Wielkopolanach

Pamiec-o-Zasluzonych-Wielkopolanach

2020-10-30

Dziś złożyłem wiązanki kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz na grobach generała Stanisława Taczaka i pułkownika Włodzimierza Gedymina, które znajdują się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Chwila zadumy, w tych właśnie miejscach jest nam w tym czasie szczególnie potrzebna.

Dotychczasową tradycją było wspólne składanie kwiatów 1 listopada  przez władze województwa, powiatu poznańskiego i miasta Poznania. W tym roku miejsca spoczynku ważnych dla historii naszego regionu osób zostaną także upamiętnione,  jednak ze względu na bezpieczeństwo sanitarne odbywa się to w ramach kameralnych odwiedzin.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.