Skontaktuj się ze mną

Polska drużyna w Europejskim Komitecie Regionów w nowej kadencji 2020 - 2025

Polska-druzyna-w-Europejskim-Komitecie-Regionow-w-nowej-kadencji-2020-2025

2020-02-13

Kolejny już raz zostałem jednogłośnie wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) i przewodniczącym polskiej delegacji narodowej na kadencję 2020-2025. Jestem zaszczycony mając w składzie naszej „drużyny” tak wielu znakomitych samorządowców, marszałków, prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów. Zaczynamy z optymizmem nową kadencję Komitetu w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Chcemy wspólnie z przedstawicielami innych europejskich samorządów zadbać o dobra przyszłość Unii Europejskiej i wszystkich jej obywateli, w warunkach poszanowania praw obywatelskich i zasad demokracji. Członkiem EKR jestem od 2006 roku, przewodniczącym polskiej delegacji od 2008, a od 10 lat wiceprzewodniczącym tego gremium.

Kolejny już raz zostałem jednogłośnie wybrany wiceprzewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) i przewodniczącym polskiej delegacji narodowej na kadencję 2020-2025. Jestem zaszczycony mając w składzie naszej „drużyny” tak wielu znakomitych samorządowców, marszałków, prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów. Zaczynamy z optymizmem nową kadencję Komitetu w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Chcemy wspólnie z przedstawicielami innych europejskich samorządów zadbać o dobra przyszłość Unii Europejskiej i wszystkich jej obywateli, w warunkach poszanowania praw obywatelskich i zasad demokracji.  Członkiem EKR jestem od 2006 roku, przewodniczącym polskiej delegacji od 2008, a od 10 lat wiceprzewodniczącym tego gremium.

Podczas odbywającego się w Brukseli 12 lutego br. posiedzenia Komitetu Regionów Unii Europejskiej na stanowisko jego przewodniczącego delegaci wybrali Apostolosa Tzitzikostasa, gubernatora greckiego regionu Macedonia Środkowa. Do składu prezydium EKR zostali wybrani marszałkowie województwa lubelskiego i mazowieckiego - Jarosław Stawiarski oraz Adam Struzik.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym obecnie z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym 329 przedstawicieli tamtejszych społeczności ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego.

 

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.