Skontaktuj się ze mną

Południowa i zachodnia Wielkopolska zrealizuje ważne inwestycje drogowe ze środków WRPO

Poludniowa-i-zachodnia-Wielkopolska-zrealizuje-wazne-inwestycje-drogowe-ze-srodkow-WRPO

2017-05-29

24 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów miasta Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, rawickiego i kępińskiego, dotyczące inwestycji drogowych w ramach Poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu”. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali: Jarosław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński, Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna, Witold Jankowski – Starosta Kępiński oraz Adam Sperzyński – Starosta Rawicki.

„Pewna pula środków unijnych z WRPO 2014+ została przeznaczona na projekty, które mają charakter szczególny. To ściśle zdefiniowany obszar interwencji, bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju regionu, obejmujący inwestycje, które rozwiązują problemy tzw. wąskich gardeł oraz połączeń do europejskiej sieci transportowej TEN - T, czy obszarów gospodarczych. Wśród nich wiodący jest wart 50 mln zł projekt powiatu leszczyńskiego. Pozostałe projekty, również o znacznej wartości, dotyczą – co warte podkreślenia - zachodniej i południowej części naszego regionu. Wcześniej podpisaliśmy już umowy na projekty drogowe związane ze wschodnią i centralną Wielkopolską. To pokazuje, że inwestycje w obszarze WRPO są realizowane równomiernie w całym regionie” – podkreślił Marszałek Woźniak.


Powiat Leszczyński zrealizuje projekt dotyczący budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 3903P łączącej budowaną drogę ekspresową S5 (Węzeł Nietążkowo - gmina Śmigiel, powiat kościański) z istniejącą drogą wojewódzką nr 305 w Wijewie (gmina Wijewo, powiat leszczyński). Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego gminy Wijewo, gminy Włoszakowice i gminy Śmigiel oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak zaznaczył, że to projekt pięciu samorządów, którego liderem jest powiat leszczyński, a partnerem wiodącym powiat kościański. Odciążający w znaczący sposób drogi lokalne, a szczególnie ważny dla gminy Wijewo, w której funkcjonują firmy transportowe. Miasto Leszno z kolei otrzymało wsparcie z WRPO 2014+ w wysokości ponad 12 mln zł na inwestycję pn. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław”, która – jak zaznaczył Prezydent Leszna Łukasz Borowiak – jest inwestycją kluczową dla subregionu leszczyńskiego. Rozwiązanie to pozwoli na sprawne połączenie północnej części miasta z drogą ekspresową. Zapewni również korzystny dojazd do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.

Powiat kępiński otrzymał blisko 12 mln zł z WRPO 2014+ na przebudowę drogi powiatowej nr 5599P na odcinku Krążkowy – Mikorzyn, która stanowi główny szlak komunikacyjny powiatu łączący miasto Kępno z Kaliszem, a dalej Koninem. Droga ta łączy się bezpośrednio z DK nr 11 (Poznań-Katowice). „Bez unijnego wsparcia powiat nie udźwignąłby tej inwestycji” – mówił Witold Jankowski, Starosta Kępiński”.

Powiat rawicki natomiast przebuduje drogę powiatową nr 4910P na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu. Na ten projekt Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 5,6 mln zł z WRPO 2014+.
Łączna kwota zaplanowanych robót to ponad 89 mln zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ich realizację dofinansowanie w wysokości blisko 67 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Inwestycje obejmują przebudowę i modernizację sieci drogowej w taki sposób, aby wzmacniała ona powiązania poszczególnych obszarów województwa. Głównym celem projektów jest promowanie zrównoważonego transportu i poprawa przepustowości dróg.

Dotychczas w ramach Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 145 mln zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.