Skontaktuj się ze mną

Poznaj laureatów nagród Izabella 2016!

Poznaj-laureatow-nagrod-Izabella-2016

2017-05-23

22 maja tego roku w Muzeum - Zamku Górków w Szamotułach Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jan Maćkowiak, Prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich wręczyli nagrody Izabella 2016, będące wyrazem uznania dla najważniejszych wydarzeń muzealnych roku w Wielkopolsce oraz ich twórców.

- Dla mnie to przyjemność móc zauważyć dokonania, które muzealnicy mają za sobą w roku 2016. Niewątpliwie są one dotknięte w jakiś sposób czasem jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski, jest to widoczne w werdykcie Kapituły. Właściwie to jest taki czas, kiedy przechodzimy płynnie od jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski do 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – powiedział w swoim wystąpieniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Izabella 2016 to XV edycja przedsięwzięcia, które od początku odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nagroda za najciekawsze inicjatywy muzealne przyznawana jest w czterech kategoriach: działalność wystawiennicza; działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa; działalność naukowa i wydawnicza; konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury i inwestycje. Wyróżnienie jest honorowe – laureaci otrzymują dyplomy oraz statuetki, które zaprojektował poznański rzeźbiarz Kazimierz Rafalik.

Do tej edycji konkursu zgłoszono łącznie 51 projektów. Wyboru laureatów dokonała Kapituła nagrody Izabella 2016, powołana przez Fundację Muzeów Wielkopolskich.
Tradycyjnie uroczystość wręczenia nagród Izabella odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, ustanowionego przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Tego dnia muzea na całym świecie organizują liczne wystawy, seminaria, konferencje, spotkania, pokazy, przedstawienia, koncerty i wykłady. Większość biorących w akcji placówek udostępnia swoje zbiory bezpłatnie zwiedzającym nie tylko w dzień, ale też przez całą noc w ramach tzw. „Nocy muzeów”.

W tym roku wręczenie nagród odbyło się w Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach, obchodzącym 60 – lecie istnienia. Wzięli w nim udział muzealnicy z Wielkopolski, reprezentujący instytucje państwowe, samorządowe i prywatne, a także przedstawiciele urzędów konserwatorskich i instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.


Przypomnijmy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem 9 muzeów: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Muzeum Okręgowego w Koninie, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Na działalność tych jednostek przekazał w 2016 roku ponad 29 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów.

Fot. Fundacja Muzeów Wielkopolskich

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.