Skontaktuj się ze mną

Pracujemy nad pomocą dla wielkopolskich firm

Pracujemy-nad-pomoca-dla-wielkopolskich-firm

2020-04-20

Równocześnie z pracami nad wykorzystaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, czyli naszej części budżetu Unii Europejskiej, na wsparcie dla szpitali, pracujemy nad jego zaangażowaniem w pomoc dla wielkopolskich firm. W piątek 17 kwietnia uczestniczyłem w telekonferencji wszystkich marszałków polskich województw z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Spotkanie okazało się bardzo efektywne. Mamy zielone światło z Brukseli dla programów pomocowych i dwa rozporządzenia krajowe, dające możliwości dalszych elastycznych zmian programów regionalnych i stworzenia produktu/instrumentu pomocy dotacyjnej dla mikro i małych przedsiębiorstw. Będzie to jednolity w całej Polsce produkt, który ma być zatwierdzony w przyszłym tygodniu. Zabezpieczyliśmy na ten cel w naszym programie 60 mln złotych, ale będziemy przesuwać kolejne pieniądze z innych unijnych szufladek.
Jednocześnie będą dostępne preferencyjne kredyty i łatwo dostępne poręczenia oraz nowy instrument płynnościowy, który wykorzysta zwrócone przez kredytobiorców pieniądze ze starego budżetu UE, będące w posiadaniu naszej spółki – Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.
Już teraz nasz Wojewódzki Urząd Pracy i urzędu powiatowe dystrybuują środki dla firm z Funduszu Pracy i w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Mam nadzieję, że uda się w Wielkopolsce uratować jej największy skarb, jakim jest przedsiębiorczość! – mówi Marek Woźniak.
 Spotkanie okazało się bardzo efektywne. Mamy zielone światło z Brukseli dla programów pomocowych i dwa rozporządzenia krajowe, dające możliwości dalszych elastycznych zmian programów regionalnych i stworzenia produktu/instrumentu pomocy dotacyjnej dla mikro i małych przedsiębiorstw. Będzie to jednolity w całej Polsce produkt, który ma być zatwierdzony w przyszłym tygodniu. Zabezpieczyliśmy na ten cel w naszym programie 60 mln złotych, ale będziemy przesuwać kolejne pieniądze z innych unijnych szufladek.
Jednocześnie będą dostępne preferencyjne kredyty i łatwo dostępne poręczenia oraz nowy instrument płynnościowy, który wykorzysta zwrócone przez kredytobiorców pieniądze ze starego budżetu UE, będące w posiadaniu naszej spółki – Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.
Już teraz nasz Wojewódzki Urząd Pracy i urzędu powiatowe dystrybuują środki dla firm z Funduszu Pracy i w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Mam nadzieję, że uda się w Wielkopolsce uratować jej największy skarb, jakim jest przedsiębiorczość! – mówi Marek Woźniak.
Spotkanie okazało się bardzo efektywne. Mamy zielone światło z Brukseli dla programów pomocowych i dwa rozporządzenia krajowe, dające możliwości dalszych elastycznych zmian programów regionalnych i stworzenia produktu/instrumentu pomocy dotacyjnej dla mikro i małych przedsiębiorstw. Będzie to jednolity w całej Polsce produkt, który ma być zatwierdzony w przyszłym tygodniu. Zabezpieczyliśmy na ten cel w naszym programie 60 mln złotych, ale będziemy przesuwać kolejne pieniądze z innych unijnych szufladek.
Jednocześnie będą dostępne preferencyjne kredyty i łatwo dostępne poręczenia oraz nowy instrument płynnościowy, który wykorzysta zwrócone przez kredytobiorców pieniądze ze starego budżetu UE, będące w posiadaniu naszej spółki – Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.
Już teraz nasz Wojewódzki Urząd Pracy i urzędu powiatowe dystrybuują środki dla firm z Funduszu Pracy i w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Mam nadzieję, że uda się w Wielkopolsce uratować jej największy skarb, jakim jest przedsiębiorczość!
 

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.