Skontaktuj się ze mną

Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, w 99. rocznicę wybuchu naszej zwycięskiej insurekcji 1918/1919

Przy-pomniku-Powstancow-Wielkopolskich-w-99-rocznice-wybuchu-naszej-zwycieskiej-insurekcji-1918-1919

2017-12-27

Przemówienie Marszałka Marka Woźniaka podczas centralnych obchodów w Poznaniu.

„Nasi przodkowie nie urodzili się bohaterami. Ich codzienność zajmowała troska o byt, o przetrwanie, gdy zaborca ograniczał ich wolności, rugował z ziemi i próbował za wszelką cenę germanizować. A jednak w godzinie próby nie zawahali się, poszli do walki i zwyciężyli.
Zwykli ludzie. Nasi pradziadowie.
Tak niewiele razy w polskiej, tragicznej historii mieliśmy okazję mówić Chwała zwycięzcom.
Tym bardziej możemy być dumni z naszych przodków, którzy swym czynem zadecydowali o przebiegu granic II Rzeczypospolitej.
Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim jest nasza dumą i naszym wspólnym obowiązkiem.
Od wielu lat podejmujemy liczne inicjatywy, aby ta pamięć była żywa.
Kultywują ją samorządy, szkoły, organizacje społeczne i każdy człowiek, który pamięta o tym, aby w rocznicę Wielkopolskiej Insurekcji zapalić znicz w jednym z licznych miejsc pamięci.
Tę pamięć niesiemy każdego roku do Warszawy - tam gdzie spoczywają bohaterowie polskiej historii - aby przypominać, że nasi przodkowie zasłużyli na miejsce wśród najlepszych.

Przed nami ogromne wyzwanie, związane z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w przyszłym roku. Wielkopolska przygotowuje się do tej ważnej rocznicy intensywnie. Chcemy jej nadać szczególną rangę i oprawę. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, tak jak 100 lat temu, Wielkopolanie pokażą, jak ważna jest dla nas ta rocznica.
Dlatego chciałbym już dziś zaprosić do objęcia jej patronatem honorowym wszystkie rodziny powstańcze – niech to będzie zbiorowy, obywatelski patronat nad obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego!
Może uda nam się uniknąć uwikłania tych obchodów w bieżącą politykę? Może uda się uniknąć pouczanek o przywracaniu prawdziwego sensu słowom, wartościom i czynom, i czasie, który chciał uśmiercić historię?
Może uda się uniknąć licytacji kto jest większym patriotą i lepszym Polakiem?
Może uda się wreszcie odzyskać udział Wojska Polskiego w uroczystościach, z jego ceremoniałem, który jest naszym wspólnym dziedzictwem narodowym i nie powinien być wykorzystywany politycznie?
Czy to zbyt wygórowane oczekiwania? Czas pokaże.
Mam jednak nadzieję, że obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego staną się naszą wspólną manifestacją pamięci, mądrego patriotyzmu, solidarności społecznej i zrozumienia, co znaczy wolność, za którą nasi przodkowie byli w stanie przelać krew.
Cześć ich pamięci!"

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.