Skontaktuj się ze mną

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził stanowisko w sprawie protestów społecznych dot. zmian w sądownictwie

2017-07-25

24 lipca 2017 r., podczas XXXIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka, radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli Uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego protestów społecznych wobec uchwalonej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W stanowisku czytamy: „Sejmik Województwa Wielkopolskiego - jako demokratycznie wybrana reprezentacja samorządowej wspólnoty mieszkańców Województwa Wielkopolskiego - z ogromnym uznaniem odnosi się do osób i środowisk, które w ostatnich dniach wyrażają swój protest wobec przyjętych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej: ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zmian w ustawach: o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawo o ustroju sądów powszechnych. Popieramy te protesty, mające na celu dobro Państwa i Narodu polskiego.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podziela pogląd, iż przyjęcie tych ustaw w trybie „nocnym”, bez konsultacji społecznych, w obecnej formie, miało na celu podporządkowanie sądów i sędziów woli PiS i Zjednoczonej Prawicy.

Ustawy te w sposób bezpardonowy łamią zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej trójpodział władzy będącej fundamentem demokratycznego państwa prawa.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, o zainicjowanie dyskusji dotyczącej reformy sądownictwa, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.”

 

W załączniku Uchwała wraz z uzasadnieniem

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.