Skontaktuj się ze mną

Stypendia sportowe przyznane!

2020-10-23

Pomimo kryzysu wywołanego epidemią, która od marca dotknęła niemal wszystkie obszary działalności człowieka, uznaliśmy za zasadne utrzymanie wsparcia sportowców na dotychczasowym poziomie. Mimo, iż zmianie uległ termin większości zawodów, łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi, a część z nich została odwołana, żywimy głęboką nadzieję, że w tym trudnym czasie naszym sportowcom nie zabraknie motywacji do dalszej pracy, której efekty będziemy podziwiać w kolejnych latach startów. Utalentowani sportowcy, reprezentujący kluby sportowe z całej Wielkopolski otrzymają stypendia sportowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Województwa przyznał w tym roku stypendia 54 osobom w wysokości400 - 600 zł miesięcznie, na rok.

Zgodnie z regulaminem, stypendystami mogą być zawodnicy uprawiający dyscyplinę olimpijską, będący medalistami Mistrzostw Świata, Europy i Polski, także sportowcy niepełnosprawni.

Przyznawane już po raz dziewiętnasty stypendia sportowe sąważnym elementem wsparcia sportu wyczynowego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.Warto przypomnieć, że poza stypendiami samorząd województwa realizuje autorski program „Szatnia na medal”, finansując remonty sportowego zaplecza sanitarnego w całej Wielkopolsce. Aktywnie włącza się również we współorganizację imprez sportowych czy pomoc sportowcom w przygotowaniach do udziału w zawodach.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.