Skontaktuj się ze mną

Świętujemy partnerstwo z Hesją!

swietujemy-partnerstwo-z-Hesja

2020-03-03

Każda moja wizyta w Hesji jest kolejnym świadectwem bliskich i serdecznych kontaktów pomiędzy naszymi regionami, które pogłębiamy i pielęgnujemy już od dwóch dekad! Miło było znów spotkać się z Premierem Hesji Volkerem Bouffier w tym Kraju Związkowym.

Była okazja do refleksji na temat kwestii, które aktualnie najbardziej absorbują społeczeństwa obu regionów. Także do dyskusji o kondycji Unii Europejskiej i przyszłości Wspólnoty w kontekście targających nią wyzwań polityczno-gospodarczych, klimatycznych i migracyjnych oraz przyszłości polityki spójności w perspektywie zbliżającego się Przewodnictwa Republiki Federalnej Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Głównym tematem naszych rozmów był oczywiście bilans 20-lecia partnerskich relacji pomiędzy Hesją a Wielkopolską. Premier Bouffier podkreślił, że jako regiony powinniśmy być bliżej siebie nawzajem, bo bez względu na zmiany koniunktury politycznej w Europie, to właśnie poziom regionalny i lokalny współpracy pozostaje najbliżej siebie. W obliczu wyzwań dzisiejszej Europy to właśnie kontakty regionalne są  kluczowe, czyli głównie budowanie tzw. dobrych relacji międzyludzkich, zwłaszcza w kontekście współpracy młodzieży. 
Miałem także okazję spotkać się z Lucią Puttrich, Minister ds. Spraw Europejskich i Federalnych oraz Pełnomocnikiem Landu Hesja przy rządzie Federalnym RFN, by rozmawiać na temat kwestii związanych z rolnictwem. Był także czas na wizytę w nowej siedzibie Instytutu Niemieckiego do Spraw Polskich i snucie planów na wspólne z Wielkopolską działania. Towarzyszący mi radny Henryk Szopiński, Przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury, przedstawił historię Domu Polskiego w Zakrzewie oraz inicjatywę działania Centrum Idei Rodła, które wspieramy. 
Z okazji 20-lecia współpracy Hesji z Wielkopolską oraz przypadającą w tym czasie 210. rocznicą urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, wizyta naszej delegacji zakończyła się prawdziwą ucztą muzyczną: specjalnym koncertem Jubileuszowym dla 900 osób w Teatrze Państwowym w Darmstadt w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej z udziałem wybitnego pianisty Rafała Blechacza, pod batutą Łukasza Borowicza. Koncert, który zakończył się owacjami na stojąco, pozwolił przywołać pamięć nie tylko o wspaniałych polskich kompozytorach emigracyjnych (oprócz Chopina prezentowane były utwory Romana Palestera oraz Aleksandra Tansmana), ale także skłonił do refleksji i oceny dorobku minionego 20-lecia w relacjach wielkopolsko-heskich.
 
Fot. Filharmonia Poznańska 
 
 
 
Każda moja wizyta w Hesji jest kolejnym świadectwem bliskich i serdecznych kontaktów pomiędzy naszymi regionami, które pogłębiamy i pielęgnujemy już od dwóch dekad! Miło było znów spotkać się z Premierem Hesji Volkerem Bouffier w tym Kraju Związkowym.  Była okazja do refleksji na temat kwestii, które aktualnie najbardziej absorbują społeczeństwa obu regionów. Także od dyskusji o kondycji Unii Europejskiej i przyszłości Wspólnoty w kontekście targających nią wyzwań polityczno-gospodarczych, klimatycznych i migracyjnych oraz przyszłości polityki spójności w kontekście zbliżającego się Przewodnictwa Republiki Federalnej Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Głównym tematem naszych rozmów był oczywiście bilans 20-lecia partnerskich relacji pomiędzy Hesją a Wielkopolską. Premier Bouffier podkreślił, że jako regiony powinniśmy być bliżej siebie nawzajem, bo bez względu na zmiany koniunktury politycznej w Europie, to właśnie poziom regionalny i lokalny współpracy pozostaje najbliżej siebie. W obliczu wyzwań dzisiejszej Europy to właśnie kontakty regionalne są  kluczowe, czyli głównie budowanie tzw. dobrych relacji międzyludzkich, zwłaszcza w kontekście współpracy młodzieży. 
Miałem także okazję spotkać się z Lucią Puttrich, Minister ds. Spraw Europejskich i Federalnych oraz Pełnomocnikiem Landu Hesja przy rządzie Federalnym RFN, by rozmawiać nt. kwestii związanych z rolnictwem.   Był także czas na wizytę w nowej siedzibie Instytutu Niemieckiego do Spraw Polskich i snucie planów na wspólne z Wielkopolską działania. Towarzyszący mi radny Henryk Szopiński, Przewodniczący sejmikowej Komisji Kultury, przedstawił historię Domu Polskiego w Zakrzewie oraz inicjatywę działania Centrum Idei Rodła, które wspieramy. 
Z okazji 20-lecia współpracy Hesji z Wielkopolską oraz przypadającą w tym czasie 210. rocznicą urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, wizyta naszej delegacji zakończyła się prawdziwą ucztą muzyczną: specjalnym koncertem Jubileuszowym dla 900 osób w Teatrze Państwowym w Darmstadt w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej z udziałem wybitnego pianisty Rafała Blechacza, pod batutą Łukasza Borowicza. Koncert, który zakończył się owacjami na stojąco, pozwolił przywołać pamięć nie tylko o wspaniałych polskich kompozytorach emigracyjnych (oprócz Chopina prezentowane były utwory Romana Palestera oraz Aleksandra Tansmana), ale także skłonił do refleksji i oceny dorobku minionego 20-lecia w relacjach wielkopolsko-heskich.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.