Skontaktuj się ze mną

Szatnia na medal w Biedrusku

Szatnia-na-medal-w-Biedrusku

2020-10-20

„Szatnia na medal - remont szatni przy hali sportowej dla Zespołu Szkół w Biedrusku” to zadanie realizowane przez Gminę Suchy Las w ramach autorskiego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”. Umowę w sprawie dofinansowania kwotą blisko 37 tys. wartego ponad 73 tys. zł projektu podpisałem 19 października 2020 roku.

W ramach realizacji zadania gmina wyposaży oraz wyremontuje szatnie chłopców i dziewcząt.  Dodajmy, że Suchy Las po raz drugi korzysta ze środków przeznaczonych na realizację programu szatniowego. W ramach edycji przedsięwzięcia z roku 2019 Samorząd Województwa Wielkopolskiego kwotą 99 200 zł dofinansował realizację zadania „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Chludowie i w Suchym Lesie”. 
 
W ramach bieżącej, trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal", przekazujemy, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 277 tys. zł czterem jednostkom samorządu terytorialnego. Są to Powiat Nowotomyski, Gmina Suchy Las, Miasto i Gmina Pleszew. 
oraz Gmina Miejska Kościan.„Szatnia na medal - remont szatni przy hali sportowej dla Zespołu Szkół w Biedrusku” to zadanie realizowane przez Gminę Suchy Las w ramach autorskiego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”. Umowę w sprawie dofinansowania kwotą blisko 37 tys. wartego ponad 73 tys. zł projektu podpisał 19 października 2020 roku Marszałek Marek Woźniak.
 
W ramach realizacji zadania gmina wyposaży oraz wyremontuje szatnie chłopców i dziewcząt.  Dodajmy, że Suchy Las po raz drugi korzysta ze środków przeznaczonych na realizację programu szatniowego. W ramach edycji przedsięwzięcia z roku 2019 Samorząd Województwa Wielkopolskiego kwotą 99 200 zł dofinansował realizację zadania „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej w Chludowie i w Suchym Lesie”. 
W ramach bieżącej, trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal", Samorząd Województwa Wielkopolskiego  przekaże czterem jednostkom samorządu terytorialnego 277 tys. zł. Są to Powiat Nowotomyski, Gmina Suchy Las, Miasto i Gmina Pleszew 
oraz Gmina Miejska Kościan.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.