Skontaktuj się ze mną

Unijny zastrzyk finansowy dla wielkopolskich mikro i małych przedsiębiorców

Unijny-zastrzyk-finansowy-dla-wielkopolskich-mikro-i-malych-przedsiebiorcow

2020-07-15

Właśnie podpisałem z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” i przekazanie 100 milionów złotych na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utracili istotną część przychodów i ponieśli straty finansowe.

Środki te umożliwią przedsiębiorcom utrzymanie działalności i funkcjonowanie w warunkach kryzysowych w sytuacji nagłego niedoboru kapitału. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostającego w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
Wsparcie w postaci bezzwrotnych grantów to dobre koło ratunkowe dla naszych przedsiębiorców. Dziś szczęśliwie finalizujemy prace nad tym instrumentem finansowym z nadzieją, że między innymi dzięki niemu firmy, które utraciły płynność finansową z powodu pandemii, nadal będę mogły funkcjonować na wielkopolskim rynku. 
Dystrybucją tych środków zajmie się właśnie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wyłoni firmy w postępowaniu konkursowym. Prezes WARP Krzysztof Urbaniak poinformował, że rozpoczęcie naboru wniosków jest zaplanowane już na koniec lipca, kwalifikacja do dofinansowania potrwa 3-4 dni i zapewnił, że podział pieniędzy będzie przebiegał bardzo szybkie, ponieważ przedsiębiorcy potrzebują pomocy tu i teraz.
 
Projekt grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO 2014+. Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu dofinansowania projektowi „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” związana jest z podjęciem natychmiastowych działań ograniczających i zapobiegających skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2, w tym do zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców oraz łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dotychczas w ramach Podziałania 1.5.2 wybrano do dofinansowania projekty o całkowitej wartości ponad 1 912 000 000 złotych. 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl oraz http://warp.org.pl/

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.