Skontaktuj się ze mną

"Wielkopolska ma szczęście do ludzi"

Wielkopolska-ma-szczescie-do-ludzi

2018-09-26

25 września 2018 r. w Sali Białej poznańskiego Bazaru odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Marszałek Marek Woźniak nagrodził w ten sposób wybitne postacie życia naukowego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu.

„Nazwałem to spotkanie z Państwem Dniem Wielkopolan - Wielkopolan, których darzę szczególnym uznaniem i szacunkiem. Za Państwa pasję, aktywność i zaangażowanie. Zawsze powtarzam, że powodzenie wielu spraw czy licznych projektów zależy od LUDZI. Od ich cech osobistych, od ich talentów. Gdy patrzę na Państwa wiem, że Wielkopolska ma szczęście do takich właśnie osób. I co bardzo cieszy, to grono jest spore, dzięki czemu Wielkopolska może się pomyślnie rozwijać. Wielkopolskę chcę widzieć zawsze jako region europejski i region ludzi aktywnych. Mają Państwo pełne prawo, by czuć satysfakcję z działania na rzecz naszej wspólnoty.
Dzięki Państwa postawie i zaangażowaniu wspólnie piszemy scenariusz na bezpieczną przyszłość Wielkopolski. Dziękuję za wypracowane przez Państwa dobro!” – mówił Marszałek Marek Woźniak.

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” to wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny regionu, ustanowiona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2000 r. Decyzję o nadaniu odznaczenia podejmuje Kapituła, której przewodzi Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Odznakę podczas wtorkowego spotkania otrzymali:
prof. Hanna Kóčka-Krenz – archeolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
prof. Halina Lorkowska – Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
prof. Kamila Wilczyńska – Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
prof. Anna Wolff-Powęska – historyk idei, politolog, była Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej.
prof. Andrzej Tykarski – Rektor Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Ks. Paweł Minajew - proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja w Poznaniu.
Ks. Jan Jerzy Ostryk - proboszcz ewangelicko-metodystycznej parafii św. Krzyża w Poznaniu, Współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.
Ks. dr. Tomasz Siuda - Współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o w Poznaniu.
Maria Trela – była dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu.
Bogdan Klepas – działacz NSZZ „Solidarność”, w latach 1997-2006 Przewodniczący Zarząd Regionu.
Rafał Reczek – dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Paweł Chudziński – Prezes Zarządu Aquanet SA.
Przemysław Trawa – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Adam Dobieliński, Piotr Kaźmierczak oraz Stanisław Ziętkiewicz z Volkswagen Poznań Sp z o.o.
Elżbieta Barszcz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie.
Justyna Kałużyńska – Markocka – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Stanisław Hybner – z muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Winnej Górze.
Piotr Kruszczyński – Dyrektor Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu.

fot. UMWW

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.