Skontaktuj się ze mną

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i gnieźnieńskie Centrum Kultury „Scena to dziwna” z unijnym dofinansowaniem z WRPO 2014+

Wielkopolskie-Muzeum-Niepodleglosci-i-gnieznienskie-Centrum-Kultury-Scena-to-dziwna-z-unijnym-dofinansowaniem-z-WRPO-2014

2017-12-21

20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, które reprezentował dyrektor Tomasz Łęcki oraz Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie, które reprezentował dyrektor Grzegorz Reszko.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 15,3 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+), Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” na realizację projektów o wartości ponad 22,5 mln zł.

„Dwa projekty, które dziś prezentujemy wybraliśmy z elitarnej grupy szesnastu, które otrzymały zgodę na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To są bardzo cenne i istotne realizacje. Łączy je zdecydowana poprawa infrastruktury i bardzo ciekawy element dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w przypadku projektu gnieźnieńskiego także mam z małymi dziećmi” – powiedział Marszałek i zaznaczył, że warunkiem dofinansowania z budżetu UE projektów związanych z obiektami kultury jest zwiększenie liczby odwiedzających i bardziej wyraziste zaistnienie w przestrzeni publicznej.

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości ponad 11,3 mln zł Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu zrealizuje projekt związany z renowacją i adaptacją Fortu VII na potrzeby planowanych ekspozycji. Marszałek Woźniak podkreślił, że kwoty projektów dofinansowanych z WRPO, związanych z instytucjami muzeów są rekordowe. „To bardzo duży wkład środków unijnych. Bez tego wsparcia nie moglibyśmy zrealizować naszego projektu. Spodziewamy się dużego zwiększenia odwiedzin, szczególnie miłośników fortyfikacji” – mówił z kolei dyrektor muzeum Tomasz Łęcki. W ramach inwestycji powstanie m.in. ścieżka fortyfikacyjna. Wykonane zostaną prace powstrzymujące postępującą degradację prawej części Fortu. Przewidziano także zakup trwałego wyposażenia niezbędnego dla ekspozycji i wystaw, które będą udostępnione na terenie Fortu VII, m.in. repliki karabinów, armat, beczek na proch, mundurów niemieckich, auto przewodniki z funkcją dla niesłyszących itp. Oferta placówki zostanie rozszerzona o najwyższej jakości usługi wystawiennicze oraz edukacyjne w zakresie historii i kultury. Planowane elementy oferty edukacyjno-historycznej będą odpowiednio dostosowane i adresowane do różnych grup odbiorców o dużej rozpiętości wiekowej.


Z kolei Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie pozyskane środki w wysokości blisko 4 mln zł wykorzysta na realizację projektu, którego przedmiotem jest przebudowa, rozbudowa i remont budynku Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą oraz infrastrukturą techniczną. „Szczególnie zależy nam na dostosowaniu obiektu do potrzeb dzieci i młodych ludzi, ale także osób z niepełnosprawnościami – np. niedowidzących” – podkreślał dyrektor Grzegorz Reszko. Dzięki modernizacji placówki możliwe będzie rozszerzenie i wprowadzenie zróżnicowanej i zgodnej z oczekiwaniami lokalnej społeczności oferty programowej oraz podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Centrum Kultury wobec pozostałych instytucji kultury w regionie.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego dotychczas przyznał w ramach Poddziałania 4.4.1 WRPO 2014 + dofinansowanie w łącznej wysokości blisko 140 mln zł.
Więcej informacji na temat Działania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.