Skontaktuj się ze mną

Zabytkowa kaplica rodziny Lange w Rybnie Wielkim zostanie odrestaurowana przy unijnym wsparciu

Zabytkowa-kaplica-rodziny-Lange-w-Rybnie-Wielkim-zostanie-odrestaurowana-przy-unijnym-wsparciu

2020-10-21

Odwiedziłem dziś gminę Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim, gdzie podpisałem z Wójtem Tadeuszem Bąkowskim umowę na dofinansowanie unijne renowacji zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim. Koszty prac oszacowano na blisko pół miliona złotych. Przyznaliśmy na ich realizację 440 tys. złz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.Warto takie lokalne perełki eksponować i o nie zadbać, bo jest to cenny wkład w kulturę rodzinną i europejską. To jest właśnie kierunek, który jest w Unii Europejskiej zauważany i doceniany i na to przeznaczamy fundusze unijne, którymi dysponujemy.

Zabytkowy obiekt był w bardzo złym stanie technicznym, uniemożliwiającym jego zwiedzanie. Odpadające tynki, przebarwienia i ubytki sprawiały, że był nieatrakcyjny i nieestetyczny. Działka wokół kaplicy była niezagospodarowana, brakowało ścieżki prowadzącej bezpośrednio do zabytku, który był także niewidoczny zza okolicznych budynków. Prace restauracyjne już trwają. Ich celem jest przywrócenie obiektu mieszkańcom i turystom, a także utworzenie tutaj sfery rekreacyjnej. Miejsce to niewątpliwie stanie się atrakcją turystyczną o ponadlokalnym znaczeniu.

Pieniądze, którymi wsparliśmy inwestycję gminy Kiszkowo pochodzą z puli środków unijnych, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację konkursu związanego  z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są między innymi samorządowe instytucje kultury i jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczas wybraliśmy projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 255 mln zł.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.