Skontaktuj się ze mną

Jestem Europejczykiem

Budujemy Europę po partnersku…

Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) biorę udział w tworzeniu unijnej polityki rozwoju regionalnego i wyrównywania szans rozwoju. Komisja opracowuje zalecenia polityczne i uczestniczy w opracowywaniu prawodawstwa wspólnotowego. 

Jako członek Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres kompetencji obejmuje również Partnerstwo Wschodnie, działam na rzecz promowania politycznych i gospodarczych reform, demokracji oraz pomocy partnerom wschodnioeuropejskim w zbliżeniu się do UE.

8 września 2011 roku, z mojej inicjatywy, odbyło się w Poznaniu założycielskie spotkanie Stałej Konferencji Współpracy Państw UE i Krajów Partnerstwa Wschodniego CORLEAP. Przyjęto na spotkaniu deklarację programową z nazwą „poznańska”.