Skontaktuj się ze mną

Fundusze Unijne

Są motorem zmian społecznych i gospodarczych.

W latach 2007-2013 Wielkopolska  otrzymała, w ramach  Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 1,33 miliarda euro. W przeliczeniu na złotówki, to blisko 5 miliardów złotych, które pozwoliły rozwiązać wiele problemów i zrealizować inwestycje, które byłyby niemożliwe bez pieniędzy z Unii. Z nowego budżetu Unii 2014-2020 do Wielkopolski trafi prawie 2,5 miliarda euro.

 

Oto kilka namacalnych przykładów wykorzystania funduszy unijnych:

Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu.  
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.  
Bulwar nadwarciański w Koninie.  
Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.  

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu wprowadzono w życie wiele inicjatyw służących podniesieniu kompetencji Wielkopolan i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.