Skontaktuj się ze mną

Gospodarka

Jest podstawą rozwoju.

 

W Wielkopolsce działa wiele międzynarodowych koncernów, ale jej siłą są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Zachętą do inwestowania są między innymi, wspierane przez samorząd,  Specjalne Strefy Ekonomiczne, na terenie których stosuje się proinwestycyjne instrumenty polityki finansowej.

 

Ważnym instrumentem popularyzacji innowacyjnego myślenia jest Konkurs  „i-wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, który w szczególności kierowany jest do przedsiębiorców i podmiotów badawczych.

Budowie potencjału gospodarczego Wielkopolski służą organizowane przez Urząd Marszałkowski misje gospodarcze. .

 

 

 

Dynamicznie rozwijająca się w Wielkopolsce infrastruktura drogowa prowadzi do wzrostu gospodarczego regionu. Szczególna rola przypada Autostradzie Wielkopolskiej sięgającej już do granicy polsko-niemieckiej.