Skontaktuj się ze mną

Jestem Wielkopolaninem

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Moja mama jest poznanianką a tato kaliszaninem.
Po studiach wyjechali z Poznania do Kalisza, bo tam była dla nich praca – wrócili na emeryturze.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

W tym roku mija 25 lat od pierwszych demokratycznych wyborów, 10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej.  Dla Wielkopolski to czas budowania demokratycznego państwa i dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych.

 Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie.