Skontaktuj się ze mną

Wspólnie dla zmian

Wielkopolska jest regionem otwartym na współpracę.

 

Wspólnie z marszałkami województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego opracowaliśmy Strategię dla Polski Zachodniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wspólne cele to m.in.:

  •  Poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności powodziowego;
  •  Wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo – technologicznych i akademickich Polski Zachodniej;
  • Tworzenie wspólnego produktu turystycznego Polski Zachodniej;
  • Osiągnięcie nowej jakości współpracy transgranicznej.

 

Polecany link:

https://www.youtube.com/watch?v=JwZe0Hn1mwQ