Skontaktuj się ze mną

35 tys. kombinezonów ochronnych dla wielkopolskich szpitali

35-tys-kombinezonow-ochronnych-dla-wielkopolskich-szpitali

2020-06-24

Przekazaliśmy pracownikom ochrony zdrowia kolejne środków ochrony osobistej. Kontynuujemy dzieło wsparcia białego personelu, któremu bardzo dziękuję za ofiarność i zaangażowanie na rzecz zdrowia Wielkopolan! Tym razem 35,6 tys. sztuk kombinezonów chroniących przed SARS-CoV-2 trafiło do 20 placówek i 2 stacji krwiodawstwa w naszym regionie. Najwięcej, bo 20 tys. kombinezonów otrzymał jednoimienny Szpital im. Józefa Strusia. Pozostałe w najbliższych dniach trafią do 19 marszałkowskich jednostek medycznych i regionalnych centrów krwiodawstwa w Poznaniu i Kaliszu.

W ramach obecnej dostawy wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia otrzymały również ponad 9 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Całkowita sprzętu zakupionego kolejny raz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego to blisko 4,5 mln zł.

Dodam, że w minionym miesiącu do wielkopolskich szpitali Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 230 tys. sztuk środków ochrony osobistej, w tym 7,4 tys. kombinezonów, maski chirurgiczne, rękawiczki, a także oraz ponad 6 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Z kolei w połowie kwietnia tego roku w ramach naszej dostawy do szpitali trafiło 580 tys. maseczek chirurgicznych i FFP2/N95 oraz 8 tysięcy przyłbic.

Zakup sprzętu jest finansowany z funduszy unijnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.