Skontaktuj się ze mną

Kolejne wąskie gardło wylotowe z Poznania będzie udrożnione. To efekt dobrej współpracy samorządów

Kolejne-waskie-gardlo-wylotowe-z-Poznania-bedzie-udroznione-To-efekt-dobrej-wspolpracy-samorzadow

2018-03-15

13 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 196 w gminie Czerwonak, w ciągu ul. Gdyńskiej, na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na to przedsięwzięcie wsparcie unijne w wysokości ponad 12 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Marszałek Woźniak podkreślił, że to bardzo dobrze przemyślany przez Miasto Poznań projekt, wpisujący się w strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. – Ta niezwykle ważna i kosztowna inwestycja przyczyni się do likwidacji jednego z „wąskich gardeł” wyjazdowych miasta. Teraz oczekujemy na jej szybką i sprawną realizację – podkreślił Marszałek dodając, że ten projekt to przykład bardzo dobrego współdziałania samorządów na obszarze poznańskiej aglomeracji.

Z kolei Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Poznania zaznaczył, że wsparcie województwa i dobra współpraca samorządów w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań pozwoli miastu zrealizować ważną drogową inwestycję wartą 40 mln zł. Wudarski poinformował, że przedsięwzięcie rozpocznie się w styczniu 2019 roku, a prace polegać będą na zmianie przekroju drogowego z obecnego jednojezdniowego dwupasmowego na dwujezdniowy po dwa pasy ruchu na każdej jezdni, co znacząco poprawi płynność ruchu pojazdów oraz wyeliminuje utrudnienia i udrożni ruch na jednym z głównych wylotów z Poznania. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowanie ciągu drogowego o łącznej długości około 1,2 km, przebudowanie dwóch skrzyżowań oraz wybudowanie trzech zatok autobusowych. Głównym celem projektu jest zrównoważenie miejskiego i aglomeracyjnego systemu transportowego, poprzez stworzenie warunków do usprawnienia podróży samochodem oraz systematyczny i efektywny rozwój układu drogowego.

Wagę wspólnych inwestycji samorządów skupionych w Metropolii Poznań podkreślał również obecny na spotkaniu Starosta Poznański Jan Grabkowski i dodał, że inwestycja na Gdyńskiej pozwoli stworzyć tzw. więź aglomeracyjną.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne w wysokości blisko 41 mln zł dla projektu komplementarnego Miasta Poznań pn. „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta”.

Więcej informacji na temat Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.