Skontaktuj się ze mną

Marszałek w powiatach nowotomyskim i wolsztyńskim: podpisanie umów na milionowe unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ oraz oddanie do użytku „Szatni na medal”

Marszalek-w-powiatach-nowotomyskim-i-wolsztynskim-podpisanie-umow-na-milionowe-unijne-dofinansowanie-z-WRPO-2014-oraz-oddanie-do-uzytku-Szatni-na-medal

2019-02-23

22 lutego Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził gminy Lwówek i Wolsztyn, które otrzymały dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na realizację projektów związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskiej oraz modernizacją infrastruktury transportowej. Natomiast w miejscowościach Bukowiec i Boruja Kościelna w gminie Nowy Tomyśl uczestniczył w oddaniu do użytku wyremontowanych „Szatni na medal”.

Gmina Lwówek, dzięki środkom unijnym w wysokości blisko 5 mln zł, przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury gruntowną modernizację przestrzeni Rynku we Lwówku. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wzbogacenie terenu Rynku w infrastrukturę rekreacyjną i wypoczynkową, budowę obiektu z przeznaczeniem na cele społeczne, a także poprawę organizacji ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Zainstalowany zostanie miejski monitoring. Celem projektu wartego ponad 7,6 mln zł jest stworzenie przyjaznego dla mieszkańców miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w ramach Poddziałania 9.9.2 WRPO 2014+ pn. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Z kolei gmina Wolsztyn, która otrzyma ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania przeprowadzi rewitalizację dworca kolejowego. W ramach projektu przebudowany zostanie istniejący budynek dworcowy, powstanie również budynek usługowy obsługujący podróżnych, w którym będą się mieścić toalety, bagażownia oraz wiata na rowery. Zbudowane zostaną zadaszenia nad peronami. Realizacja projektu o całkowitej wartości ponad 6 mln zł poprawi warunki podróżowania, umożliwi także dogodną zamianę środka lokomocji z autobusu, roweru, samochodu prywatnego na zbiorową komunikację kolejową. Inwestycja realizowana będzie w ramach Poddziałania 5.2.1: „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”.
Więcej informacji na temat Poddziałania 9.9.2 oraz 5.2.1 WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

W Borui Kościelnej i Bukowcu miało miejce otwarcie szatni piłkarskich wyremontowanych w ramach programu „Szatnia na medal”. Obydwie inwestycje zostały zrealizowane przez gminę Nowy Tomyśl, która uzyskała maksymalne dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł z autorskiego programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”.

W obiekcie w Borui Kościelnej wykonano m.in. nowe posadzki, elewację zewnętrzną, ocieplenie dachu oraz instalację wodną, sanitarną i elektryczną. Natomiast w Bukówcu Bukowcu zakres prac obejmował m.in.: renowację pokrycia dachu oraz odnowienie pomieszczeń po zalaniu wodami opadowymi.

Przypomnijmy, że w minionym roku w ramach „Szatni na medal” w Wielkopolsce blask odzyskało 60 obiektów. Łączna wartość wykonanych prac to 10,5 miliona złotych. Cieszący się dużą popularnością program ma w tym roku swoją drugą odsłonę. Urząd Marszałkowski rozpoczął już nabór wniosków.

tekst: UMWW

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.