Skontaktuj się ze mną

Nowe miejsca edukacji przedszkolnej powstaną z unijnego dofinansowania

Nowe-miejsca-edukacji-przedszkolnej-powstana-z-unijnego-dofinansowania

2017-10-30

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z gminami Łubowo, Kórnik, Trzemeszno oraz Czerniejewo umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) projektów związanych z rozwojem infrastruktury przedszkolnej. Beneficjentów reprezentowali Andrzej Łozowski – Wójt Łubowa, Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Kórnika, Krzysztof Dereziński – Burmistrz Trzemeszna oraz Tadeusz Szymanek - Burmistrz Czerniejewa.

„Pokazujemy kolejny fragment regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski - tym razem dotyczący wsparcia infrastruktury przedszkolnej. W sumie 23 projekty otrzymały dofinansowanie do 1 mln zł na rozbudowę, modernizację i budowę nowych obiektów przedszkolnych. Efektem dzisiaj podpisywanych umów przez cztery samorządy lokalne będzie 321 nowych miejsc opieki dla maluchów” – powiedział Marszałek dodając, że okres przedszkolny w życiu każdego człowieka jest bardzo ważny, a jeśli jest pozytywny, jest dobrym startem w przyszłość.

Łączna kwota 4 projektów, na których realizację Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 3,5 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi ponad 5,6 mln zł.

Włodarze gmin podkreślali zgodnie, że są to bardzo ważne inwestycje w przyszłość społeczności lokalnych i na pewno zaprocentują. - Dzięki funduszom europejskim możemy realizować ważne projekty, chociażby związane z infrastrukturą drogową, ale także te dotyczące edukacji szkolnej czy przedszkolnej. Dziś obraz przedszkoli, placów zabaw czy boisk jest imponujący, a nasze dzieci przebywają w komfortowych warunkach – mówili podczas spotkania samorządowcy.

Gmina Łubowo wybuduje nowe przedszkole w Fałkowie. Tym samym znacząco poprawi się dostępność i efektywność kształcenia elementarnego, poszerzona zostanie również oferta zajęć dodatkowych dla dzieci. Z kolei gminy Kórnik, Trzemeszno i Czerniejewo rozbudują i zmodernizują istniejące już obiekty przedszkolne w Szczodrzykowie, Trzemesznie i Żydowie. Powstaną w nich nowe oddziały z kompleksowym zapleczem i wyposażeniem. Inwestycje są odpowiedzią na istniejące problemy związane z dostępnością do edukacji przedszkolnej.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego do chwili obecnej przyznał w ramach Poddziałania 9.3.1. WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” dofinansowanie o łącznej wysokości ponad 45 mln zł.
Więcej informacji na temat Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.