Skontaktuj się ze mną

Sobotnie Spotkanie Noworoczne było okazją do podsumowań, refleksji nad światem i życiem, snucia planów na przyszłość – tę najbliższą i dalszą.

Sobotnie-Spotkanie-Noworoczne-bylo-okazja-do-podsumowan-refleksji-nad-swiatem-i-zyciem-snucia-planow-na-przyszlosc-te-najblizsza-i-dalsza

2020-01-07

Miniony rok rozpoczął się tragicznie, śmiercią naszego kolegi, Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Jego pogrzeb był manifestacją wspólnoty wartości. Kilka miesięcy później pożegnaliśmy pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego, Stefana Mikołajczaka. Ale był to też rok rocznic: świętowaliśmy 15 – lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, oddaliśmy swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uczciliśmy 30 – lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Z tej okazji, w Gdańsku, odbyło się święto demokracji, podczas którego wypracowaliśmy w gronie samorządowców 21 tez samorządowych. Rok 2019 to także przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk, wybory parlamentarne i 101. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Rok, który właśnie się rozpoczął, również obfitował będzie w ważne daty.

Miniony rok rozpoczął się tragicznie, śmiercią naszego kolegi, Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Jego pogrzeb był manifestacją wspólnoty wartości. Kilka miesięcy później pożegnaliśmy pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego, Stefana Mikołajczaka. Ale był to też rok rocznic: świętowaliśmy 15 – lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, oddaliśmy swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uczciliśmy 30 – lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Z tej okazji, w Gdańsku, odbyło się święto demokracji, podczas którego wypracowaliśmy w gronie samorządowców 21 tez samorządowych. Rok 2019 to także przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk, wybory parlamentarne i 101. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Rok, który właśnie się rozpoczął, również obfitował  będzie w ważne daty. W maju odbędą się wybory prezydenckie, a później uczcimy 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. W 2020 roku przyjmiemy także Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, skupimy się na sprawiedliwej transformacji, ochronie klimatu, wielu ambitnych inwestycjach w regionie. Wszystko z myślą o tym, by – tak, jak wskazaliśmy formułując wizję w Strategii – Wielkopolska w 2030 była regionem przodującym w kraju, liczącym się w Europie i szanującym jej uniwersalne wartości. By była świadoma swego dziedzictwa – przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójna, zrównoważona i dostępna terytorialnie, otwarta na nowe idee i ludzi, silna nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedza swoich mieszkańców. By była regionem zapewniającym im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.

Spotkanie Noworoczne to także tradycyjnie wieczór, w którym oklaskiwaliśmy laureata Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za czynienie dobra w 2019 roku. W minionym roku odszedł od nas Pan Profesor Jacek Łuczak, laureat tej nagrody – człowiek, który czynił dobro, niosąc pomoc i wsparcie w najtrudniejszych chwilach ludzkiego odchodzenia. Człowiek, który dawał przykład, jak żyć mądrze, godnie, czerpiąc z tego siłę i radość. I choć Pana Profesora nie ma już wśród nas, pozostało Jego dzieło, kontynuowane przez zespół pracowników i wolontariuszy poznańskiego Hospicjum Palium. Tej wspaniałej, i co ważne, coraz liczniejszej grupie ludzi, których symbolem stały się barwne, niosące ukojenie i wywołujące uśmiech motyle, miałem zaszczyt wręczyć tę najważniejszą wielkopolską nagrodę.

Dzięki ich zaangażowaniu, pacjenci Hospicjum Palium wkraczają na swą ostatnią drogę otoczeni serdeczną opieką, z poczuciem tego, że nie są sami. Ci wspaniali ludzie dają swoim podopiecznym nie tylko wiedzę jak ulżyć w ich cierpieniu, czas, ale przede wszystkim serce. Ten bezcenny dar pomaga w najtrudniejszych chwilach pacjentom i ich rodzinom. Praca i postawa całego zespołu Hospicjum Palium budzi szacunek i uznanie. Ich przykład i dzieło owocuje wejściem na tę trudną drogę kolejnych osób. Czynienie dobra nie zawsze jest łatwe, szczególnie gdy trudno powstrzymać emocje i łzy. Dobro jest jednak jak te symboliczne motyle. Jest po prostu piękne.

Na zdjęciu pani Barbara Grochal, koordynatorka wolontariatu, pani Elżbieta Tomaszewska, pielęgniarka oddziałowa i pan dr Maciej Sopata, ordynator hospicyjnego oddziału opieki paliatywnej. Dziękuję Państwu i GRATULUJĘ!

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.