Skontaktuj się ze mną

Strategiczne konsultacje w Lesznie. Jaka Wielkopolska za dziesięć lat?

Strategiczne-konsultacje-w-Lesznie-Jaka-Wielkopolska-za-dziesiec-lat

2019-09-25

Innowacyjna gospodarka, kreatywne podejście do pracy, a także rozwijanie kapitału społecznego. To kluczowe wyzwania przyszłości, o których rozmawiano wczoraj w Lesznie, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku.

Innowacyjna gospodarka, kreatywne podejście do pracy, a także rozwijanie kapitału społecznego. To kluczowe wyzwania przyszłości, o których rozmawiano wczoraj w Lesznie, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. 
 
- Dobra rozmowa, dużo głosów z sali, będących wyrazem troski o przyszłość subregionu leszczyńskiego – podsumował spotkanie w Lesznie Marszałek Marek Woźniak. – W gronie ekspertów jesteśmy zgodni, że kluczowe dla dobrego rozwoju Wielkopolski jest śledzenie trendów i wyznaczanie celów strategicznych. Zwróciłem uwagę, że wciąż za mało – w debacie publicznej – mówimy o innowacyjności gospodarki. A to kluczowe wyzwanie przyszłości, w której główną rolę grać będą nowoczesne technologie, robotyzacja procesów produkcyjnych i kreatywne podejście do pracy. Duża dynamika zmian jest konieczna, żeby sprostać wyścigowi. Istotne są także sprawy środowiskowe i nasze rosnące oczekiwania wobec jakości życia. Dobrze przygotowane kadry do realizacji wszystkich tych zadań, i akcent na edukację, będą gwarantem siły Wielkopolski 2030 – powiedział Marszałek 
 
- Pamiętajmy, że w 2020 roku na rynek pracy wchodzi pierwsze pokolenie, które wyrosło w świecie cyfrowym i to ono będzie kształtować nowoczesną technologicznie gospodarkę cyfrową, więc stawiajmy na ludzi młodych, na ich start-upy – mówi prof. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert ds. Strategii Wielkopolska 2030). 
Dlatego ważne, aby Wielkopolanie byli pomysłowi i odważni w tworzeniu i rozwijaniu biznesu, by gospodarka regionu stała się bardziej innowacyjna.   
Wyzwań, z którymi musi zmierzyć się „Strategia Wielkopolska 2030” jest znacznie więcej. Jednym z nich pozostają kwestie demograficzne. Badania pokazują, że od 2025 roku Wielkopolska zacznie się wyludniać. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej zależny od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nie można również zapominać o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. 
Jak rozwijać subregion leszczyński? Pomysłów jest sporo. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z transportem drogowym i kolejowym, ale także te, związane z dbałością o środowisko – inwestycje w odnawialne źródła energii. 
- Stawiajmy na rozwój projektów parasolowych, prosumenckich, żeby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać i odczuwać wymierne korzyści. To ważne w kontekście coraz wyższych cen za energię oraz zmian klimatycznych – mówi marszałek Marek Woźniak. Pamiętajmy też o edukacji (już od etapu nauki w przedszkolu), wspieraniu młodych w zdobywaniu doświadczenia i praktyki, tak by byli przygotowani do wejścia na rynek pracy, w którym dziś liczą się umiejętności. 
Równie istotne są projekty rewitalizacyjne. One ożywiają zdegradowane obszary miast, terenów wiejskich i poprzemysłowych, zarówno pod względem wizerunkowym (nowe place czy budynki), ale także - może i przede wszystkim – społecznym (np. walka z wykluczeniem społecznym). 
Trwające konsultacje są również istotne z punktu widzenia wsparcia unijnego dla Wielkopolski.
 
- To ważne aby w dyskusji nad „Strategią Wielkopolski 2030” myśleć o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym dla pespektywy finansowej na kolejne lata. Bo należy pamiętać, że priorytety w niej umieszczone są ściśle związane z podziałem unijnych pieniędzy – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i przypomina, że sygnały jakie docierają z Brukseli są niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie. 
 
 Kolejne konsultacje społeczne odbędą się 4 października w Pile. 
  Strategiczne konsultacje w Lesznie. Jaka Wielkopolska za dziesięć lat?
 
Innowacyjna gospodarka, kreatywne podejście do pracy, a także rozwijanie kapitału społecznego. To kluczowe wyzwania przyszłości, o których rozmawiano wczoraj w Lesznie, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. 
 
 
- Dobra rozmowa, dużo głosów z sali, będących wyrazem troski o przyszłość subregionu leszczyńskiego – podsumował spotkanie w Lesznie Marszałek Marek Woźniak. 
– W gronie ekspertów jesteśmy zgodni, że kluczowe dla dobrego rozwoju Wielkopolski jest śledzenie trendów i wyznaczanie celów strategicznych. Zwróciłem uwagę, że wciąż za mało – w debacie publicznej – mówimy o innowacyjności gospodarki. A to kluczowe wyzwanie przyszłości, w której główną rolę grać będą nowoczesne technologie, robotyzacja procesów produkcyjnych i kreatywne podejście do pracy. Duża dynamika zmian jest konieczna, żeby sprostać wyścigowi. Istotne są także sprawy środowiskowe i nasze rosnące oczekiwania wobec jakości życia. Dobrze przygotowane kadry do realizacji wszystkich tych zadań, i akcent na edukację, będą gwarantem siły Wielkopolski 2030 – powiedział Marszałek 
 
- Pamiętajmy, że w 2020 roku na rynek pracy wchodzi pierwsze pokolenie, które wyrosło w świecie cyfrowym i to ono będzie kształtować nowoczesną technologicznie gospodarkę cyfrową, więc stawiajmy na ludzi młodych, na ich start-upy – mówi prof. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert ds. Strategii Wielkopolska 2030). 
Dlatego ważne, aby Wielkopolanie byli pomysłowi i odważni w tworzeniu i rozwijaniu biznesu, by gospodarka regionu stała się bardziej innowacyjna.   
Wyzwań, z którymi musi zmierzyć się „Strategia Wielkopolska 2030” jest znacznie więcej. Jednym z nich pozostają kwestie demograficzne. Badania pokazują, że od 2025 roku Wielkopolska zacznie się wyludniać. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej zależny od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nie można również zapominać o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. 
Jak rozwijać subregion leszczyński? Pomysłów jest sporo. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z transportem drogowym i kolejowym, ale także te, związane z dbałością o środowisko – inwestycje w odnawialne źródła energii. 
- Stawiajmy na rozwój projektów parasolowych, prosumenckich, żeby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać i odczuwać wymierne korzyści. To ważne w kontekście coraz wyższych cen za energię oraz zmian klimatycznych – mówi marszałek Marek Woźniak. Pamiętajmy też o edukacji (już od etapu nauki w przedszkolu), wspieraniu młodych w zdobywaniu doświadczenia i praktyki, tak by byli przygotowani do wejścia na rynek pracy, w którym dziś liczą się umiejętności. 
Równie istotne są projekty rewitalizacyjne. One ożywiają zdegradowane obszary miast, terenów wiejskich i poprzemysłowych, zarówno pod względem wizerunkowym (nowe place czy budynki), ale także - może i przede wszystkim – społecznym (np. walka z wykluczeniem społecznym). 
Trwające konsultacje są również istotne z punktu widzenia wsparcia unijnego dla Wielkopolski.
 
- To ważne aby w dyskusji nad „Strategią Wielkopolski 2030” myśleć o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym dla pespektywy finansowej na kolejne lata. Bo należy pamiętać, że priorytety w niej umieszczone są ściśle związane z podziałem unijnych pieniędzy – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i przypomina, że sygnały jakie docierają z Brukseli są niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie. 
 
 Kolejne konsultacje społeczne odbędą się 4 października w Pile. Szczegóły są tutaj.
  Strategiczne konsultacje w Lesznie. Jaka Wielkopolska za dziesięć lat?
 
Innowacyjna gospodarka, kreatywne podejście do pracy, a także rozwijanie kapitału społecznego. To kluczowe wyzwania przyszłości, o których rozmawiano wczoraj w Lesznie, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. 
 
 
- Dobra rozmowa, dużo głosów z sali, będących wyrazem troski o przyszłość subregionu leszczyńskiego – podsumował spotkanie w Lesznie Marszałek Marek Woźniak. 
– W gronie ekspertów jesteśmy zgodni, że kluczowe dla dobrego rozwoju Wielkopolski jest śledzenie trendów i wyznaczanie celów strategicznych. Zwróciłem uwagę, że wciąż za mało – w debacie publicznej – mówimy o innowacyjności gospodarki. A to kluczowe wyzwanie przyszłości, w której główną rolę grać będą nowoczesne technologie, robotyzacja procesów produkcyjnych i kreatywne podejście do pracy. Duża dynamika zmian jest konieczna, żeby sprostać wyścigowi. Istotne są także sprawy środowiskowe i nasze rosnące oczekiwania wobec jakości życia. Dobrze przygotowane kadry do realizacji wszystkich tych zadań, i akcent na edukację, będą gwarantem siły Wielkopolski 2030 – powiedział Marszałek 
 
- Pamiętajmy, że w 2020 roku na rynek pracy wchodzi pierwsze pokolenie, które wyrosło w świecie cyfrowym i to ono będzie kształtować nowoczesną technologicznie gospodarkę cyfrową, więc stawiajmy na ludzi młodych, na ich start-upy – mówi prof. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert ds. Strategii Wielkopolska 2030). 
Dlatego ważne, aby Wielkopolanie byli pomysłowi i odważni w tworzeniu i rozwijaniu biznesu, by gospodarka regionu stała się bardziej innowacyjna.   
Wyzwań, z którymi musi zmierzyć się „Strategia Wielkopolska 2030” jest znacznie więcej. Jednym z nich pozostają kwestie demograficzne. Badania pokazują, że od 2025 roku Wielkopolska zacznie się wyludniać. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej zależny od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nie można również zapominać o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. 
Jak rozwijać subregion leszczyński? Pomysłów jest sporo. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z transportem drogowym i kolejowym, ale także te, związane z dbałością o środowisko – inwestycje w odnawialne źródła energii. 
- Stawiajmy na rozwój projektów parasolowych, prosumenckich, żeby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać i odczuwać wymierne korzyści. To ważne w kontekście coraz wyższych cen za energię oraz zmian klimatycznych – mówi marszałek Marek Woźniak. Pamiętajmy też o edukacji (już od etapu nauki w przedszkolu), wspieraniu młodych w zdobywaniu doświadczenia i praktyki, tak by byli przygotowani do wejścia na rynek pracy, w którym dziś liczą się umiejętności. 
Równie istotne są projekty rewitalizacyjne. One ożywiają zdegradowane obszary miast, terenów wiejskich i poprzemysłowych, zarówno pod względem wizerunkowym (nowe place czy budynki), ale także - może i przede wszystkim – społecznym (np. walka z wykluczeniem społecznym). 
Trwające konsultacje są również istotne z punktu widzenia wsparcia unijnego dla Wielkopolski.
 
- To ważne aby w dyskusji nad „Strategią Wielkopolski 2030” myśleć o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym dla pespektywy finansowej na kolejne lata. Bo należy pamiętać, że priorytety w niej umieszczone są ściśle związane z podziałem unijnych pieniędzy – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i przypomina, że sygnały jakie docierają z Brukseli są niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie. 
 
 Kolejne konsultacje społeczne odbędą się 4 października w Pile. Szczegóły są tutaj.
  konsultacje w Lesznie. Jaka Wielkopolska za dziesięć lat?
 
Innowacyjna gospodarka, kreatywne podejście do pracy, a także rozwijanie kapitału społecznego. To kluczowe wyzwania przyszłości, o których rozmawiano wczoraj w Lesznie, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. 
 
 
- Dobra rozmowa, dużo głosów z sali, będących wyrazem troski o przyszłość subregionu leszczyńskiego – podsumował spotkanie w Lesznie Marszałek Marek Woźniak. 
– W gronie ekspertów jesteśmy zgodni, że kluczowe dla dobrego rozwoju Wielkopolski jest śledzenie trendów i wyznaczanie celów strategicznych. Zwróciłem uwagę, że wciąż za mało – w debacie publicznej – mówimy o innowacyjności gospodarki. A to kluczowe wyzwanie przyszłości, w której główną rolę grać będą nowoczesne technologie, robotyzacja procesów produkcyjnych i kreatywne podejście do pracy. Duża dynamika zmian jest konieczna, żeby sprostać wyścigowi. Istotne są także sprawy środowiskowe i nasze rosnące oczekiwania wobec jakości życia. Dobrze przygotowane kadry do realizacji wszystkich tych zadań, i akcent na edukację, będą gwarantem siły Wielkopolski 2030 – powiedział Marszałek 
 
- Pamiętajmy, że w 2020 roku na rynek pracy wchodzi pierwsze pokolenie, które wyrosło w świecie cyfrowym i to ono będzie kształtować nowoczesną technologicznie gospodarkę cyfrową, więc stawiajmy na ludzi młodych, na ich start-upy – mówi prof. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert ds. Strategii Wielkopolska 2030). 
Dlatego ważne, aby Wielkopolanie byli pomysłowi i odważni w tworzeniu i rozwijaniu biznesu, by gospodarka regionu stała się bardziej innowacyjna.   
Wyzwań, z którymi musi zmierzyć się „Strategia Wielkopolska 2030” jest znacznie więcej. Jednym z nich pozostają kwestie demograficzne. Badania pokazują, że od 2025 roku Wielkopolska zacznie się wyludniać. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej zależny od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nie można również zapominać o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. 
Jak rozwijać subregion leszczyński? Pomysłów jest sporo. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z transportem drogowym i kolejowym, ale także te, związane z dbałością o środowisko – inwestycje w odnawialne źródła energii. 
- Stawiajmy na rozwój projektów parasolowych, prosumenckich, żeby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać i odczuwać wymierne korzyści. To ważne w kontekście coraz wyższych cen za energię oraz zmian klimatycznych – mówi marszałek Marek Woźniak. Pamiętajmy też o edukacji (już od etapu nauki w przedszkolu), wspieraniu młodych w zdobywaniu doświadczenia i praktyki, tak by byli przygotowani do wejścia na rynek pracy, w którym dziś liczą się umiejętności. 
Równie istotne są projekty rewitalizacyjne. One ożywiają zdegradowane obszary miast, terenów wiejskich i poprzemysłowych, zarówno pod względem wizerunkowym (nowe place czy budynki), ale także - może i przede wszystkim – społecznym (np. walka z wykluczeniem społecznym). 
Trwające konsultacje są również istotne z punktu widzenia wsparcia unijnego dla Wielkopolski.
 
- To ważne aby w dyskusji nad „Strategią Wielkopolski 2030” myśleć o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym dla pespektywy finansowej na kolejne lata. Bo należy pamiętać, że priorytety w niej umieszczone są ściśle związane z podziałem unijnych pieniędzy – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i przypomina, że sygnały jakie docierają z Brukseli są niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie. 
 
 Kolejne konsultacje społeczne odbędą się 4 października w Pile. Szczegóły są tutaj.
  Strategiczne konsultacje w Lesznie. Jaka Wielkopolska za dziesięć lat?
 
Innowacyjna gospodarka, kreatywne podejście do pracy, a także rozwijanie kapitału społecznego. To kluczowe wyzwania przyszłości, o których rozmawiano wczoraj w Lesznie, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. 
 
 
- Dobra rozmowa, dużo głosów z sali, będących wyrazem troski o przyszłość subregionu leszczyńskiego – podsumował spotkanie w Lesznie Marszałek Marek Woźniak. 
– W gronie ekspertów jesteśmy zgodni, że kluczowe dla dobrego rozwoju Wielkopolski jest śledzenie trendów i wyznaczanie celów strategicznych. Zwróciłem uwagę, że wciąż za mało – w debacie publicznej – mówimy o innowacyjności gospodarki. A to kluczowe wyzwanie przyszłości, w której główną rolę grać będą nowoczesne technologie, robotyzacja procesów produkcyjnych i kreatywne podejście do pracy. Duża dynamika zmian jest konieczna, żeby sprostać wyścigowi. Istotne są także sprawy środowiskowe i nasze rosnące oczekiwania wobec jakości życia. Dobrze przygotowane kadry do realizacji wszystkich tych zadań, i akcent na edukację, będą gwarantem siły Wielkopolski 2030 – powiedział Marszałek 
 
- Pamiętajmy, że w 2020 roku na rynek pracy wchodzi pierwsze pokolenie, które wyrosło w świecie cyfrowym i to ono będzie kształtować nowoczesną technologicznie gospodarkę cyfrową, więc stawiajmy na ludzi młodych, na ich start-upy – mówi prof. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ekspert ds. Strategii Wielkopolska 2030). 
Dlatego ważne, aby Wielkopolanie byli pomysłowi i odważni w tworzeniu i rozwijaniu biznesu, by gospodarka regionu stała się bardziej innowacyjna.   
Wyzwań, z którymi musi zmierzyć się „Strategia Wielkopolska 2030” jest znacznie więcej. Jednym z nich pozostają kwestie demograficzne. Badania pokazują, że od 2025 roku Wielkopolska zacznie się wyludniać. Niski poziom dzietności i postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa wpływają także na regionalny rynek pracy, który w niedalekiej przyszłości, może stać się bardziej zależny od imigrantów. Postępująca globalizacja i rozwój technologii sprawią, że kolejne pokolenia będą pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Nie można również zapominać o zmianach klimatu, które już wpływają na procesy gospodarcze. 
Jak rozwijać subregion leszczyński? Pomysłów jest sporo. Wśród nich, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z transportem drogowym i kolejowym, ale także te, związane z dbałością o środowisko – inwestycje w odnawialne źródła energii. 
- Stawiajmy na rozwój projektów parasolowych, prosumenckich, żeby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać i odczuwać wymierne korzyści. To ważne w kontekście coraz wyższych cen za energię oraz zmian klimatycznych – mówi marszałek Marek Woźniak. Pamiętajmy też o edukacji (już od etapu nauki w przedszkolu), wspieraniu młodych w zdobywaniu doświadczenia i praktyki, tak by byli przygotowani do wejścia na rynek pracy, w którym dziś liczą się umiejętności. 
Równie istotne są projekty rewitalizacyjne. One ożywiają zdegradowane obszary miast, terenów wiejskich i poprzemysłowych, zarówno pod względem wizerunkowym (nowe place czy budynki), ale także - może i przede wszystkim – społecznym (np. walka z wykluczeniem społecznym). 
Trwające konsultacje są również istotne z punktu widzenia wsparcia unijnego dla Wielkopolski.
 
- To ważne aby w dyskusji nad „Strategią Wielkopolski 2030” myśleć o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym dla pespektywy finansowej na kolejne lata. Bo należy pamiętać, że priorytety w niej umieszczone są ściśle związane z podziałem unijnych pieniędzy – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i przypomina, że sygnały jakie docierają z Brukseli są niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej niż w obecnej perspektywie. 
 
 Kolejne konsultacje społeczne odbędą się 4 października w Pile. Szczegóły są tutaj.
  

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.