Skontaktuj się ze mną

Sukces polskiej delegacji – stanowisko Europejskiego Komitetu Regionów ws. przyszłości polityki spójności prezentuje polskie interesy

Sukces-polskiej-delegacji-stanowisko-Europejskiego-Komitetu-Regionow-ws-przyszlosci-polityki-spojnosci-prezentuje-polskie-interesy

2017-05-15

Sukces polskiej delegacji na sesji Europejskiego Komitetu Regionów. Prawie wszystkie polskie poprawki ws. przyszłości polityki spójności znalazły się w oficjalnym dokumencie Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Marszałek Marek Woźniak, który wziął udział w sesji plenarnej KR (11-12 maja, Bruksela) w imieniu polskiej delegacji prezentował polskie stanowisko, przygotowane przez międzyregionalny zespół ekspertów.

Unijni samorządowcy przyjęli wczoraj jedną z ważniejszych w tym roku opinii - „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”. Dokument można uznać za swego rodzaju oficjalne stanowisko samorządów europejskich w sprawie tej kluczowej polityki unijnej. Dyskusja nad jego treścią była bardzo burzliwa, gdyż przedstawiciele różnych krajów starali się, aby znalazły się w niej zapisy jak najbardziej im odpowiadające. Dużym sukcesem polskich samorządowców jest to, iż stanowisko polskie zostało ujęte w opinii praktycznie w całości, w dużej mierze zadecydowała o tym efektywna współpraca ze sprawozdawcą opinii M. Schneiderem. Marszałek Marek Woźniak wraz z polską delegacją, aktywnie zaangażował się w dyskusję nad kształtem dokumentu w ciągu całego procesu jego tworzenia. Zarówno podczas prac w komisji COTER jak i na sesji plenarnej zgłosił w imieniu polskiej delegacji szereg poprawek. Praktycznie wszystkie z nich znalazły się w ostatecznym tekście, który dzięki temu prezentuje interesy polskich samorządów. Zaproponowane przez Marszałka Woźniaka poprawki dotyczyły m.in. regionów przejściowych, zapewnienia polityce spójności odpowiednich środków finansowych, stworzenia jednolitych zasad zarzadzania między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym czy większej elastyczności Regionalnych Programów Operacyjnych, co umożliwi lepsze ich dostosowanie do potrzeb danego regionu.

Podczas dyskusji nad ostatecznym kształtem opinii, jej sprawozdawca, Przewodniczący grupy EPL w Europejskim Komitecie Reginów, Michael Schneider podkreślił „Nie jest pewne, że po 2020 r. będziemy mieli dobrze finansowaną politykę spójności. Zrobimy jednak wszystko co w naszej mocy, aby zagwarantować odpowiedni kształt polityki regionalnej”. Przyszłość polityki spójności jest nierozerwalnie związana z przyszłością całej UE, dlatego silnej i zdolnej do działania Unii niezbędna jest silna i skuteczna polityka spójności. Powinna ona obejmować wszystkie regiony UE, gdyż w ten sposób cała Unia Europejska może harmonijnie się rozwijać. KR zdecydowanie opowiedział się za zapewnieniem polityce spójności znaczącej roli w UE również po 2020, stwierdzając jednocześnie, że w przyszłej, planowanej reformie tej polityki należy znaleźć równowagę między ciągłością a niezbędną odnową. „Opierając się na doświadczeniach z dotychczasowych okresów wsparcia należy wskazać mocne i słabe strony dzisiejszej polityki spójności i znaleźć drogi zwiększenia jej skuteczności” – można przeczytać w opinii.
Podczas pobytu w Brukseli Marszałek Marek Woźniak wziął udział w serii spotkań. Przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, uczestniczył m.in. w spotkaniach Prezydiów Europejskiego Komitetu Regionów i grupy EPL. W ich trakcie pogratulował francuskim kolegom wyniku wyborów prezydenckich, w których proeuropejski kandydat Emmanuel Macron pokonał nacjonalistkę Marine Le Pen. „Chciałbym wyrazić zadowolenie z wyniku wyborów. Trzymamy teraz kciuki za wybory parlamentarne. My jako opozycja w Polsce jesteśmy za przyjaźnią i bliską współpracą z Francją” – powiedział M. Woźniak.

W zakończonej dzisiaj sesji wzięło udział wielu przedstawicieli najwyższego szczebla unijnego, w tym Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen oraz unijny komisarz odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie Günther Oettinger. W dyskusji nad przyszłością Europy zarówno Antonio Tajani jak i Jyrki Katainen podkreślili znaczenie intensyfikacji współpracy unijnej w obszarze obronności. A. Tajani zaznaczył, że zadaniem UE jest stworzenie takiej Europy, która będzie chroniła Europejczyków. Trzeba zwiększyć współpracę w zakresie przemysłu obronnego, służb policyjnych, prokuratury oraz wywiadu. Również Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Katainen stwierdził, że służby wywiadowcze krajów członkowskich powinny ze sobą współpracować, wymieniać się informacjami. Terroryzm nie zna granic, dlatego również w Unii Europejskiej granice nie powinny być przeszkodą skutecznego przeciwdziałania terroryzmowi – mówili przedstawiciele Komisji i Paramentu Europejskiego.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęć: Biuro Wielkopolski w Brukseli, Europejski Komitet Regionów, EPL/KR

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.