Skontaktuj się ze mną

Unijne miliony na leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi

Unijne-miliony-na-leczenie-dzieci-walczacych-z-chorobami-nowotworowymi

2020-06-23

17 czerwca podpisałem z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim, Rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. Na jego realizację przeznaczyliśmy ponad 21 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cała inwestycja kosztować będzie blisko 32 miliony. Ten projekt był dla nas wyjątkowy i leżał nam na sercu, biorąc pod uwagę kogo i czego dotyczy.

17 czerwca podpisałem z prof. dr hab. Andrzejem Tykarskim, Rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. Na jego realizację przeznaczyliśmy ponad 21 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cała inwestycja kosztować będzie blisko 32 miliony. Ten projekt był dla nas wyjątkowy i leżał nam na sercu, biorąc pod uwagę kogo i czego dotyczy. I choć droga do uzyskania zielonego światła na dofinansowanie jego realizacji z puli środków unijnych  leżących w gestii samorządu województwa była trudna, zrobiliśmy wszystko, aby nasza interwencja finansowa  – z poziomu regionalnego – trafiła do ośrodka klinicznego. Ogromnie się cieszymy, że terapia i diagnostyka dzieci z chorobami onkologicznymi, dzięki tej inwestycji, będzie prowadzona w miejscu przyjaznym zarówno dla małych pacjentów, jak również ich rodziców, a proces leczenia znacząco się poprawi. To bez wątpienia szlachetny cel i z ciekawością oczekujemy finału. 21 mln zł, przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uczelni w ramach umowy umożliwią rozbudowę budynku głównego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu o nową część, o powierzchni użytkowej ponad 3 tys. m2. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, aparatura medyczna, urządzenia techniczne i sprzęt rehabilitacyjny. Nowe skrzydło przeznaczone będzie dla dwóch istniejących już oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej (odział III i V) oraz dla Pracowni Patomorfologii, Pracowni Immunologii Hematologicznej, Pracowni Leku Cytostatycznego, Poradni Onkologicznej, które zostaną przeniesione do nowej kubatury ze starej części Szpitala. W nowych przestrzeniach powstaną: gabinet znieczuleń ogólnych, stanowisko opieki neonatologicznej, gabinet laseroterapii, gabinety do prowadzenia wsparcia psychologicznego, sala rehabilitacyjna, świetlice dla dzieci, zaplecze socjalne dla rodziców i opiekunów oraz sala seminaryjna. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, aparatura medyczna, urządzenia techniczne i sprzęt rehabilitacyjny. Wszystko to przyczyni się do znaczącej poprawy procesu leczenia i diagnostyki u dzieci z chorobami nowotworowymi. 

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.