Skontaktuj się ze mną

WRPO 2014+ zasili realizację inwestycji w infrastrukturę edukacyjną

WRPO-2014-zasili-realizacje-inwestycji-w-infrastrukture-edukacyjna

2017-10-09

6 października 2017 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z beneficjentami umowy o dofinansowanie z WRPO 2014+ projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.3.3 pn. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”. Unijne wsparcie trafi do miasta i gminy Ostrzeszów, gmin Gniezno i Zbąszyń, a także do Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu oraz do powiatu krotoszyńskiego.

- To już ostatnia grupa projektów zakładających inwestycje w infrastrukturę edukacyjną na poziomie podstawowym. Kończymy ten obszar unijnego wsparcia – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Interwencje dotyczą kubatur placówek oświatowych, modernizacji sal dydaktycznych, również tych rozwijających sprawność fizyczną uczniów. Życzę beneficjentom, aby wypełnili te przestrzenie edukacyjną treścią – powiedział Marszałek.

Łączna wartość projektów wynosi przeszło 36, 3 mln zł, a wysokość samego dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekracza 12,3 mln i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przeznaczone jest ono na projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury szkół i placówek oświaty kształcenia ogólnego.

Z pomocą unijnego wsparcia finansowego miasto i gmina Ostrzeszów zaplanowało budowę nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego w Rojowie, przy ulicy Stefana Czarneckiego. – O planach budowy nowej szkoły mówi się u nas od początku istnienia samorządu, teraz dyskusja przeszła w czyn – powiedział Mariusz Witek, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. – Obecnie jesteśmy na etapie realizacji projektu, a zakończenie inwestycji przewidziane jest na kwiecień przyszłego roku – kontynuował. Projektowany kompleks ma służyć ok. 450 uczniom i 75 dzieciom przedszkolnym z Ostrzeszowa, Rojowa i Olszyny. Przewidziano również salę sportową i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada także użycie paneli fotowoltaicznych, które będą wytwarzały energię na potrzeby własne. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wybudowane drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi piesze, place zabaw oraz zaplecze sportowe w postaci zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego z bieżnią.

Gmina Gniezno postawiła także na powstanie budynku szkoły podstawowej – nowy obiekt wejdzie w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdziechowie. Będzie on wyposażony w 16 sal dydaktycznych i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. – Szkoły w naszej gminie stają się za ciasne i za małe, musimy myśleć z wyprzedzeniem o nowych przestrzeniach, w których uczniowie będą mieli warunki do uczenia się, a nauczyciele do pracy – powiedział Włodzimierz Stanisław Leman, Wójt Gminy Gniezno.

Celem projektu realizowanego przez gminę Zbąszyń jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem stałym w ZSP w Przyprostyni, w tej właśnie gminie. – Będzie to pierwsza sala gimnastyczna w naszej gminie na terenach wiejskich – zaznaczył Tomasz Kurasiński, Burmistrz Zbąszynia. Mówił także o planach zagospodarowania terenów przyszkolnych nad rzeką Obrą, które służyć mają w przyszłości aktywizacji mieszkańców wsi.

Dzięki wsparciu z WRPO 2014+ Samodzielne Koło Terenowe nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu zainwestuje w rozbudowę istniejącej infrastruktury szkoły o kolejne sale lekcyjne oraz salę do zajęć z integracji sensorycznej i przestrzenie rekreacyjne dla uczniów. – Dzięki realizacji projektu powstaną sale, które pozwolą na zmianę funkcji użytkowych mniejszych pomieszczeń – poinformował Kacper Kruszewski, prezes Koła Terenowego nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. – Powstanie też infrastruktura, która pomoże w organizacji zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci – dodał.

Powiat krotoszyński przebuduje z kolei istniejące boisko sportowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie i zagospodaruje przyległy teren. W ten sposób powstaną m.in. pola gry do piłki ręcznej, tenisa czy siatkówki oraz przestrzeń do uprawiania sportów lekkoatletycznych. – Gdyby nie unijne dofinansowanie, boisko musiałoby czekać, bo główną inwestycją jest dla nas obecnie budowa skrzydła szpitala powiatowego w Krotoszynie – powiedział Stanisław Szczotka, Starosta Krotoszyński. – Boisko użytkowane będzie również przez społeczność pozaszkolną, powstanie między innymi integracyjna siłownia zewnętrza - zaznaczył.

Przypomnijmy, że dotychczas w ramach Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania około 130 mln zł.

Więcej informacji na temat Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.