Skontaktuj się ze mną

O Sobie

MAREK WOŹNIAK urodził się 5 marca 1960 roku w Kaliszu.

Ukończył archeologię na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 W latach 1990 – 1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od 1994 do 1998 roku sprawował również funkcję radnego gminy. Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. W tym samym roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego.
Od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku po raz pierwszy został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku został radnym V kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (25 046). Po raz czwarty wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10.2005-11.2006, 11.2006-12.2010, 12.2010-12.2014, 12.2014 do chwili obecnej).

Jest zaangażowany w prace na forum Konwentu Marszałków Województw RP, któremu przewodniczył  w latach 2006 – 2007 oraz ponownie od października 2014 roku do czerwca 2015 roku. Aktywnie uczestniczy także w działalności Związku Województwa RP – od lutego 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu tej samorządowej korporacji.

Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W kadencji 2006-2010 uczestniczył w pracach dwóch komisji: Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (EDUC) oraz Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej (RELEX). W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory. W 2010 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej (COTER). Od września 2012 roku do początku 2015 roku pełnił funkcję Przewodniczącego tej komisji. Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczył w pracach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres działań obejmuje również Partnerstwo Wschodnie. Od grudnia 2010 roku jest Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów.
Marszałek Woźniak dalej pracuje w komisjach COTER i CIVEX.

Nagrody i odznaczenia:

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:
• „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" przez Prezydenta RP,
• „Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta RP,
• Medalem "Ad Perpetuam Rei Memoriam" przez Wojewodę Wielkopolskiego,
• „Nagrodą im. Grzegorza Palki" w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
• "Różą Franciszki Cegielskiej" dla najwybitniejszych osobowości środowiska samorządowego,
• Tytułem "Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009" przez Fundację im. Adama Smitha,
• Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
• Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina",
• Odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza",
• „Honorową Odznaką Sybiraka",
• Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
• Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" przez Ministra Obrony Narodowej,
• Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla Policji" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
• Medalem „ Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu".