Skontaktuj się ze mną

O Sobie

MAREK WOŹNIAK urodził się 5 marca 1960 roku w Kaliszu.

Ukończył archeologię na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 W latach 1990 – 1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od 1994 do 1998 roku sprawował również funkcję radnego gminy. Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. W tym samym roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego.
Od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. W wyborach samorządowych, w październiku 2018 roku, został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (58 004).

Od lutego 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, w styczniu 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Związku.

Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch komisji: Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX).

W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

W latach 2010-2020 był Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, a obecnie jest członkiem Prezydium Grupy.

Nagrody i odznaczenia:

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:
• „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" przez Prezydenta RP,
• „Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta RP,
• Medalem "Ad Perpetuam Rei Memoriam" przez Wojewodę Wielkopolskiego,
• „Nagrodą im. Grzegorza Palki" w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
• "Różą Franciszki Cegielskiej" dla najwybitniejszych osobowości środowiska samorządowego,
• Tytułem "Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009" przez Fundację im. Adama Smitha,
• Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
• Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina",
• Odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza",
• „Honorową Odznaką Sybiraka",
• Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
• Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" przez Ministra Obrony Narodowej,
• Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla Policji" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
• Medalem „ Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu".