Skontaktuj się ze mną

10,4 mln zł unijnego wsparcia na pielęgnację dziedzictwa kulturowego w Gołańczy

2020-11-06

„Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” oraz „Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy” to tytuły projektów realizowanych w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Umowy na dofinansowanie przedsięwzięć środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisałem 2 listopada br.

Projekt Miasta i Gminy Gołańcz pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” polega na modernizacji i przebudowie dawnego zamku w Gołańczy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zamku. Zamek zostanie zaadaptowany na muzeum. Jedna z sal stanie się przestrzenią wielofunkcyjną, która oprócz pełnienia funkcji konferencyjnej – z wykładami o zamku w trakcie spotkań - będzie także służyć lokalnej społeczności i władzom samorządowym, jako miejsce spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych. Muzeum prezentować będzie przede wszystkim historię średniowiecznego zamku. Elementem ekspozycji muzealnej będą zachowane XIV wieczne, gotyckie mury zamku. Całkowita wartość projektu to blisko 9,8 mln zł, a marszałkowskie dofinansowanie unijne stanowi ponad 8,3 mln zł.
 
Głównym celem projektu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, do którego zaliczany jest zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy i tym samym zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w regionie. Istotna w tym działaniu jest naprawa zniszczeń po pożarze z kwietnia 2019 r., w tym powstrzymanie procesu niszczenia, a także działania mające na celuprzywrócenie możliwie wiernie utraconych walorów plastyczno-estetycznych obiektu. W ramach prac konserwatorskich i restauracyjnych przeprowadzone zostaną działania wewnątrz świątyni, polegające na odnowieniu powierzchni ścian i wnętrza zabytkowego kościoła, witraży, ściennych dekoracji malarskich i jego wyposażenia, w dużej części wpisanego do rejestru zabytków ruchomych. Ponadto wykonany zostanie nowy prospekt organowy wraz z renowacją instrumentu. Poza ww. pracami zaplanowano także zadanie związane z promocją projektu. W całkowitej wartości projektu sięgającej blisko 2,5 mln zł, unijne wsparcie z WRPO 2014+ stanowi ponad 2,1 mln zł.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.