Skontaktuj się ze mną

100 dzieci będzie korzystać z nowego przedszkola w Starych Oborzyskach

100-dzieci-bedzie-korzystac-z-nowego-przedszkola-w-Starych-Oborzyskach

2017-10-17

16 października o godz. 10.00 w Starych Oborzyskach przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się otwarcie nowo wybudowanego przedszkola gminnego. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze umowę na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

O dofinansowanie projektu pn. Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach w wysokości prawie 1 mln zł ubiega się Gmina Kościan, która zrealizowała inwestycję budowy jednokondygnacyjnego przedszkola czterooddziałowego. Znajdują się w nim 4 sale zajęciowe, sala do zajęć ruchowych, hol rekreacyjny oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Nowo powstały obiekt, dobudowany do istniejącego już Zespołu Szkół w Starych Oborzyskach umożliwi edukację przedszkolną dla 100 dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Powstanie budynku pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców Gminy Kościan w zakresie dostępu do edukacji, wynikające ze wzrostu liczby dzieci w wieku przedszkolnym, zapewniając nowe miejsca dla realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Fot. Urząd Gminy Kościan

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.