Skontaktuj się ze mną

Dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski

Dofinansowanie-inwestycji-w-obszarze-dziedzictwa-kulturowego-regionu-jest-obiektem-naszej-szczegolnej-troski

2020-10-07

Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy w ramach naszego programu regionalnego (WRPO 2014+) na przebudowę i rozbudowę Domu Włodarza w Luboniu, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną. 5 października podpisałem z Małgorzatą Machalską, Burmistrzem Lubonia umowę na dofinansowanie tej inwestycji kwotą 1,6 mln zł.

Projekt samorządu Miasta Luboń o wartości 2,5 mln zł pn. „Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury” przewiduje adaptację budynku na cele działalności kulturalnej oraz aktywności społecznej, a także związane z tym koszty zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń.

Dom Włodarza to obiekt o wartości historycznej. To budynek dawnego folwarku żabikowskiego, którego ideą było propagowanie rozwoju rolnictwa. Co ciekawe, to tutaj także swoje początki ma historia poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.