Skontaktuj się ze mną

I etap przywracania Warty miastu rozpoczęty – są miliony na rewitalizację jej brzegów

I-etap-przywracania-Warty-miastu-rozpoczety-sa-miliony-na-rewitalizacje-jej-brzegow

2018-12-17

17 grudnia 2018 r. Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, podpisał z Mariuszem Wiśniewskim, I Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)” w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” WRPO 2014 +.

Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast Partnerem Projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które podczas konferencji prasowej reprezentował Roman Strzelczyk, Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu.
–  Zaprosiliśmy Państwa, żeby pokazać bardzo ważny projekt dla miasta i spraw wodnych w Wielkopolsce. Jego ranga polega na tym, że oprócz rozwiązywania kwestii wodnych rozwiązuje również problem Poznania, o którym mówimy od lat. Chodzi o fakt, że Warta w centrum miasta nie jest przyjazna mieszkańcom – powiedział Marszałek Marek Woźniak. –   A przyczyna tkwi właśnie w kształcie brzegów, wybetonowanych brzydkimi płytami, które nie sprzyjają przebywaniu nad rzeką, a na dodatek powodują  negatywne skutki dla środowiska, np. dla retencji wód.
Całkowita wartość  projektu wynosi ponad 30,3 mln złotych (udział Partnera – PGW Wody Polskie: prawie 24 mln złotych), z czego blisko 26 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
–  To rzeczywiście ważny dzień dla wszystkich, którzy kochają Wartę – wtórował Marszałkowi Mariusz Wiśniewski. – Otrzymane z Unii pieniądze pozwolą nam na realizację I etapu rewitalizacji brzegów rzeki, który obejmuje przebudowę ubezpieczeń betonowych skarp lewego i prawego brzegu rzeki na długości około 2,5 km od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha, mniej więcej tam, gdzie się zaczyna Ostrów Tumski.
Dzięki pozyskanym funduszom zostaną uelastycznione brzegi Warty oraz zwiększona jej retencja na tym odcinku. W planach jest także remont istniejących schodów, tarasów i slipów oraz modernizacja wylotów kanalizacyjnych. Stanowią one niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym. Realizacja projektu poprawi funkcjonowanie ekosystemu, zostaną więc usunięte płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody z gruntu, a wprowadzone materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu oraz pośrednio zwiększy atrakcyjność rekreacyjną tego obszaru. Powstanie przyjazne i bezpieczne miejsce wypoczynku.  
Projekt zostanie zrealizowany w latach 2018 – 2020.

Dotychczas w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 31 mln złotych.

Więcej informacji na temat Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.