Skontaktuj się ze mną

Koleją z Poznania do Piły pojedziemy 46 minut krócej

Koleja-z-Poznania-do-Pily-pojedziemy-46-minut-krocej

2017-05-08

21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie wartego blisko 615 mln zł projektu związanego z modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. W wydarzeniu udział wzięli Arnold Bresch - Członek Zarządu PKP PLK S.A. oraz Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

„To największa umowa dotacyjna w naszym WRPO 2014+” - podkreślił Marszałek Marek Woźniak. „Linia kolejowa z Poznania do Piły nie miała szans na finansowanie ze środków krajowych, a to niezwykle ważne połączenie w ruchu pasażerskim i towarowym pomiędzy dwoma dużymi miastami naszego województwa. To również część aglomeracyjnego systemu komunikacji kolejowej. Dlatego podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu jej modernizacji ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 423 mln zł. Mam nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać sprawnie, tak prawdziwie po wielkopolsku i wkrótce będzie mogła służyć naszym mieszkańcom” – powiedział Marszałek.

Z kolei Arnold Bresch z PKP PLK S.A. zaznaczył, że Krajowy Program Kolejowy, który ma za zadanie zmodernizować polskie linie kolejowe, realizowany jest przy wsparciu środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych. „Projekt Wielkopolski jest wyjątkowy - jest rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o wkład województwa” – podkreślił Prezes Bresch.

Linia nr 354 Poznań - Piła o długości blisko 93 km zlokalizowana jest w północno-centralnej części województwa i przebiega przez obszar powiatów: poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego.

Więcej informacji na temat Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” w ramach WRPO 2014+ można uzyskać na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl.

 

fot. UMWW

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od 33 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Przez prawie dziewięć lat pełnienia funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.