Skontaktuj się ze mną

Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu komisji COTER

Marszalek-Wozniak-bierze-udzial-w-posiedzeniu-komisji-COTER

2018-12-14

14 grudnia w Brukseli odbyło się posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W trakcie posiedzenia członkowie zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w przyszłym roku, przedyskutowali trzy projekty opinii oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.

Gratulując wyboru na przewodniczącą, Marszałek Woźniak podkreślił bardzo dobrą współpracę Wielkopolski i Nowej Akwitanii: „Mamy wspólny Dom Regionów w Brukseli, który jest doskonałym projektem. Wspólnie walczyliśmy o przyszłość polityki spójności. Gościliśmy komisarz Creţu (przyp. BIWW – unijna komisarz ds. polityki spójności), której przekazaliśmy nasze wspólne uwagi nt. przyszłości polityki spójności”.
W przyszłym roku w Unii Europejskiej toczyć się będą intensywne dyskusje nt. przyszłego budżetu unijnego oraz rozdziału środków w jego ramach na poszczególne polityki i inicjatywy unijne. Instytucje będą podejmować również ostateczne decyzje dotyczące kształtu i zasad wdrażania tych polityk. Pod tym kątem Komisja COTER zaplanowała swoje prace w 2019 r., zwracając również uwagę na to, jak ważna będzie współpraca członków z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji. W przyjętym dzisiaj dokumencie znalazło się sześć obszarów priorytetowych: polityka spójności 2021-2027; wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027; wdrożenie agendy miejskiej dla UE; odnowienie agendy terytorialnej po 2020 r.; współpraca transgraniczna i EUWT; oraz transport.
Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat trzech opinii dotyczących: bezpieczeństwa ruchu drogowego; usprawnienia realizacji sieci TEN-T; europejskiego semestru i polityki spójności oraz tego, jak można dostosować reformy strukturalne do długotrwałych inwestycji. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejski i austriackiej prezydencji w Radzie UE.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.