Skontaktuj się ze mną

Na zdrowie! 75 milionów dofinansowania od Zarządu Województwa z WRPO 2014+ na inwestycje wielkopolskich szpitali

Na-zdrowie-75-milionow-dofinansowania-od-Zarzadu-Wojewodztwa-z-WRPO-2014-na-inwestycje-wielkopolskich-szpitali

2018-01-05

Marszałek Marek Woźniak podpisał 5 stycznia umowy ze szpitalami na dofinansowanie inwestycji, które realizowane będą ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Wśród nich znalazł się m.in. zakup systemu do chirurgii robotowej da Vinci przez Wielkopolskie Centrum Onkologii czy powstanie oddziału onkologii „jednego dnia” w Szpitalu w Ludwikowie. To tylko niektóre inwestycje w zdrowie wielkopolskiego pacjenta. W sumie, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, przeznaczonych zostanie ponad 75 mln złotych na dofinansowanie projektów z Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

- Wsparcie opieki zdrowotnej w obecnej unijnej perspektywie finansowej jest obostrzone wieloma warunkami. Z dotacji mogą być realizowane roboty budowlane i inwestycje związane z zakupem sprzętu medycznego, służącego wsparciem świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla diagnostyki i leczenia chorób będących m.in. główną przyczyną dezaktywacji zawodowej. Ale także tych związanych z trendami demograficznymi. Stąd pieniądze popłyną na doposażenie oddziałów ginekologicznych, pediatrycznych czy neonatologicznych, kardiologicznych i pulmonologicznych. Z puli 75 mln zł skorzysta 16 wielkopolskich szpitali, które zrealizują warte 105 mln zł inwestycje. To dobry rok dla opieki zdrowotnej w naszym regionie, w którym do rozdysponowania mamy jeszcze 216 mln zł z budżetu województwa – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.


Umowy podpisali dyrektorzy Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu oraz Wojewódzkich Szpitali Zespolonych w Lesznie, Kaliszu i Koninie. Projekty tych placówek warte blisko 43 mln zł wsparte zostaną kwotą 34 mln zł i dotyczą inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, polegających na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, zakupie sprzętu medycznego oraz wprowadzeniu rozwiązań w zakresie IT.
Wielkopolskie Centrum Onkologii zakupi system do chirurgii robotowej da Vinci. Robot Da Vinci to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie medyczny system robotowy na świecie, wspomagający operacje chirurgiczne. Charakteryzuje się on niezwykłą precyzją, małą inwazyjnością, pionierskimi rozwiązaniami technologicznymi oraz intuicyjnym interfejsem. Będzie to pierwsze tego typu urządzenie w Wielkopolsce, które zapewni pacjentom dostęp do chirurgii robotowej.


Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał także środki unijne z WRPO 2014+ na projekt Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, zakładający m.in. modernizację Szpitala w Ludwikowie i powstanie oddziału onkologii „jednego dnia”, w którym pacjent przebywa do 24 godzin.

Sprzęt i wyposażenie medyczne zakupią także szpitale w Poznaniu i Chodzieży.


Wojewódzkie Szpitale Zespolone w Koninie i Kaliszu zakupią sprzęt medyczny, który poprawi jakość i efektywność świadczeń medycznych oraz pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia. Planowane zakupy są niezbędne dla wsparcia diagnostyki i leczenia chorób będących m.in. główną przyczyną dezaktywacji zawodowej.

Z kolei Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie doposaży Pracownię Hemodynamiki, Oddział Kardiologiczny, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Pediatryczny i Neonatologiczny, Oddział i Poradnię Ginekologiczno-Położniczą, a także Blok Operacyjny.
Więcej informacji na temat Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.