Skontaktuj się ze mną

Nagrodziliśmy wybitnych studentów i uczniów

Nagrodzilismy-wybitnych-studentow-i-uczniow

2019-12-16

Jak co roku, spotkałem się w Sali Sesyjnej Urzędu z naszymi wyjątkowymi gośćmi – uczniami i studentami mogącymi się pochwalić wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Była to okazja, by wręczyć stypendia, zauważyć i nagrodzić, a także – mam nadzieję – w jakiś sposób promować młodych ludzi w Wielkopolsce, którzy poświecili się nauce, swoim pasjom i którzy nieustannie i niestrudzenie szlifują swoje talenty.

Bez wątpienia są to ludzie, z których  możemy być wszyscy dumni!Jako samorządowcy zastanawiamy się, jak dobrze lokować pieniądze, aby Wielkopolska się rozwijała. Ale wiemy także, że bez tzw. kapitału ludzkiego, czyli bez osób o wysokich kwalifikacjach, umiejętnościach zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, nie można mówić o rozwoju. Na szczęście mamy młodych, zdolnych ludzi, którzy są niewątpliwie elitą społeczności naszego regionu i to w nich upatrujemy dobrej przyszłości Wielkopolski i jej dalszego intensywnego rozwoju.

Podczas naszej uroczystości wręczenia stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie mogło zabraknąć wystąpień reprezentantów laureatów. Konrad Biesiada, uczeń III LO Kalisza, laureat nagrody II stopnia, odnoszący sukcesy w dziedzinie językoznawstwa, wygłosił referat pt. „Nieznane piękno języka”. Z kolei 15-letni Kosma Kasprzak z XXXVIII Dwujęzycznego LO w Poznaniu, laureat stypendium I stopnia, opowiedział o swoich dokonaniach matematycznych – także zagranicznych.  

W roku 2019 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  wpłynęło 231 wniosków, w tym 76 dotyczyło uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 155 studentów. Skład Komisji Stypendialnej tworzyli przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Ekspertami doradzającymi i opiniującymi byli pracownicy naukowi poznańskich wyższych uczelni publicznych. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Stypendialnej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendium naukowe 84 osobom (31 uczniom oraz 53 studentom szkół wyższych) w następującej wysokości:

W kategorii „uczeń”:

•          stypendium naukowe I stopnia – 4 000 zł (6 os.),

•          stypendium naukowe II stopnia – 2 500 zł (8 os.),

•          stypendium naukowe III stopnia – 1 500 zł (17 os.).

W kategorii „student”:

•          stypendium naukowe I stopnia – 6 000 zł (2 os.),

•          stypendium naukowe II stopnia – 3 000 zł (13 os.),

•          stypendium naukowe III stopnia – 1 500 zł (38 os.).

Nagrodzeni   są   laureatami   i   finalistami   olimpiad   oraz   konkursów   o   zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach naukowo-badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów. W roku 2019 Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację stypendium naukowego przeznaczył 177, 5 tys. złotych.

Stypendia naukowe fundujemy od 2007 r. Podczas dotychczasowych 12 edycji do UMWW wpłynęło aż 1985 wniosków, a pieniądze otrzymało  388 osób – 200 uczniów i 182 studentów.

Jestem Wielkopolaninem. Tutaj się urodziłem, ukończyłem studia, pracuję i mieszkam.

Urodziłem się w Kaliszu i tam ukończyłem Szkołę Podstawową nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich. Naukę w szkole średniej rozpocząłem już w Poznaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, a mieszkałem wtedy na ulicy Zeylanda. Potem były studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na UAM w Poznaniu. Już w trakcie studiów przeprowadziłem się do Suchego Lasu. Mieszkam w tej pięknej podpoznańskiej wsi od ponad 30 lat.

Jestem dumny, że pracując na różnych szczeblach samorządu, mogłem mieć w tych przemianach swój udział. Jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego decydowałem o wielu sprawach związanych z rozwojem regionu i budowaniem jego silnej pozycji w Zjednoczonej Europie. Aktywnie działam w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów - chcę, aby samorządowy głos był słyszalny w Brukseli.

.